Úvodní strana > Dotace > OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 OBNOVA A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

PROGRAM NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ

 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022
- administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním  portálu Karlovarského kraje 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 25. 10. 2022, 9.00 hodin
- do 31. 10. 2022, 16.00 hodin
 
Důležité dokumenty:
 
Informace o schválení dotací v roce 2023:
  • Rozdělení dotací schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 137/02/23 ze dne 6. 2. 2023
    a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 86/02/23 ze dne 27. 2. 2023. 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Zdeněk Hnízdil
Tel. 354 222 281, mob. 736 650 335
 
Bc. Martina Káďová
Tel. 354 222 232, mob. 702 159 881
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 

  
 
 Archív informací
 
 
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2022:
 
 
 
​​
Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 6.4.2023 15:05