Úvodní strana > Dotace > Programovací období 2007 - 2013

 Programovací období 2007 - 2013

Přehled operačních programů, prostřednictvím kterých mohou subjekty z Karlovarského kraje získat dotaci ze SF EU

Regionální operační programy

  • ROP Severozápad - stránky Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severozápad

Evropská územní spolupráce - CÍL 3

 

Program rozvoje venkova

Publikace Abeceda fondů Evropské unie 2007 - 2013 - ke stažení

Za stránku zodpovídá: Bc. Gabriela Donovová
Datum poslední změny: 3.1.2018 7:52