Úvodní strana > Dotace > Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

loga_IP

 

Informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

 

Realizované projekty:

 

1. Individuální projekt Karlovarského kraje - Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012

2. Individuální projekt Karlovarského kraje - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele 
                              - webové stránky projektu: www.ipkktransformace.cz

3. Individuální projekt Karlovarského kraje - Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje
                             -
webové stránky projektu: http://www.rpkk.cz/

4. Projekt Krajského úřadu Karlovarského kraje v oblasti Veřejné správy a veřejných služeb - Aplikace modelu CAF 2006
                             - webové stránky projektu: http://www.caf-kk.cz/cz/ 

5. Projekt Krajského úřadu Karlovarského kraje v oblasti Veřejné správy a veřejných služeb - Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje

6. Projekt Krajského úřadu Karlovarského kraje v oblasti Veřejné správy a veřejných služeb - Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje
                                -   webové stránky projektu

7. Individuální projekt Karlovarského kraje - Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje

- webové stránky projektu: http://www.ipkktransformace.cz

8. Individuální projekt Karlovarského kraje - V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby

9. Individuální projekt Karlovarského kraje - Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

- webové stránky projektu: http://www.rpkk.cz/

10. Individuální projekt Karlovarského kraje - Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji

11. Individuální projekt Karlovarského kraje - Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

12. Individuální projekt Karlovarského kraje - Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II 

13. Individuální projekt Karlovarského kraje - V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II

14. Individuální projekt Karlovarského kraje - Služby sociální prevence v Karlovarském kraji

15. Projekt "Nestůj a pojď" - systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji

- webové stránky projektuhttp://www.zamestnanostkk.cz/ 
- ​Zadávací dokumentace na veřejné zakázky v rámci projektu "Nestůj a pojď" 

16. Projekt  "Společně na trh práce v Karlovarském kraji" - přispívá ke zlepšení situace na trhu práce prostřednictvím vytvoření Regionálního partnerství v Karlovarském kraji

- bfz_natrhprace_letak_A5.pdfleták

17. Projekt "Zítra v práci" - podpora zaměstnatelnosti ohrožených osob na trhu práce (uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání se znevýhodněními typu zdravotního postižení, péče o dítě do 15 let nebo osobu blízkou, věk 50+) v Karlovarském kraji

- webové stránky projektu: http://www.zamestnanostkk.cz/

 

Za stránku zodpovídá: odbory KÚ
Datum poslední změny: 12.4.2016 8:00