Úvodní strana > Dotace

 Dotace

 
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
 
Karlovarský kraj pro Vás připravil nový elektronický systém pro podávání žádostí o dotace. Na těchto webových stránkách naleznete informace o dotačních programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení dotačních programů a dalších podrobnostech. Elektronický systém pro podávání žádostí o dotace umožňuje také podávání žádostí o individuální dotace.
 
V případě dotačních programů musí žadatelé odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu elektronické žádosti o dotaci a doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty stanovené pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
 
V případě individuálních dotací mohou žadatelé odeslat elektronickou žádost kdykoliv v průběhu kalendářního roku a musí doručit listinnou žádost o dotaci včetně všech příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do 10 kalednářních dnů po odeslání elektronické žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému pro podávání žádostí o dotace. Seznam příloh naleznou žadatelé v elektronické podobě formuláře žádosti o dotaci.
 
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.
 
Informace, potřebné k provedení registrace do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace, podání žádostí o dotaci, odpovědi na časté dotazy a aktuální informace k provozu elektronického systému pro podávání žádostí o dotace naleznete na informačním webu.
 

Vstup do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace

 


  

PROGRAMY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

SCHVÁLENÉ DOTACE KK (seznamy schválených dotací jsou publikovány pouze za aktuální rok)  

DOTACE, PROGRAMY EU 

DOTACE - MINISTERSTVA - programy podpor vyhlašované odvětvovými ministerstvy a jimi zřízenými fondy  

​ 

Za stránku zodpovídá: Systém