Úvodní strana > Dotace

 Dotace

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 8. 3. 2021 usnesením č. ZK 53/03/21 rozhodlo o zrušen vyhlášení a administrace těchto dotačních programů:
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
  
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Karlovarský kraj provozuje elektronický systém pro příjem žádostí o dotace z dotačních programů a individuální dotace. Nově lze elektronické žádosti v tomto systému podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem a k žádosti připojit veškeré přílohy v elektronické podobě.
 
Informace, potřebné k provedení registrace do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace, podání žádostí o dotaci, odpovědi na časté dotazy a aktuální informace k provozu elektronického systému pro podávání žádostí o dotace naleznete na informačním webu.
  

VSTUP do elektronického systému

Za stránku zodpovídá: Systém