Úvodní strana > Dotace > Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR

 Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR

 
Informace MV-GŘ HZS ČR ze dne 15. 1. 2020 - 1. část 
 
MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR“
 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2020“ (dále jen „výzva“) zde
 • Sběr žádostí o dotaci bude zahájen dne 20. ledna 2020 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portál RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf
 • Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 27. února 2020 v 23:59 hodin.
 • Název výzvy v portálu RISPF: JSDH_DOT_V1_2020 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – I. Část
 • Žádost, která bude prostřednictvím portálu RISPF vygenerována (.pdf) je nutné dále podepsat statutárním zástupcem obce (žadatele) a zaslat prostřednictvím datových schránek do 27. února 2020 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“). 
                    

I. část - akceschopnost 2020

 • Vyzva_AKC_2020.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH
 • Zásady_AKC_2020.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2020 - 1. část

 

____________________________________________________________________________________________________

Archiv

 

I. fáze - akceschopnost 2019

 • Vyzva_AKC_2019.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH
 • Zasady_AKC_2019.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 - I. fáze

 

II. fáze - odborná příprava, zásahy mimo území, věcné vybavení 2019

 • Vyzva_ODB.PR_ZASAHY_VEC.VYB._2019.pdfVÝZVA k podání žádosti o poskytnutí státní neinvestiční dotace

                                         na odbornou přípravu, zásahy mimo  území a věcné vybavení + opravy

 • Zasady_ODB.PR_ZASAHY_VEC.VYB._2019.pdfZÁSADY pro poskytování a použití státní účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019

                                            na odbornou přípravu, zásahy mimo území, věcné vybavení + opravy - II. fáze

 

O státní účelovou neinvestiční dotaci si obce žádají prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, na základě žádosti evidované elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF a dále pak podáním listinné žádosti (výstup z portálu) prostřednictvím datové schránky příslušnému HZS kraje - viz ZÁSADY.

 

Informace z 29. 4. 2019
 
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2020.
 
Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 29. dubna 2019 a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 14. června 2019 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím informačního systému datových schránek do 14. června 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).
Pro potřeby vyplnění konkrétního počtu obyvatel do žádosti uvádíme odkaz na stránky ČSÚ (Tab. 3 Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2018).
 
Za stránku zodpovídá: Dana Hajnová
Datum poslední změny: 16.1.2020 14:40