Úvodní strana > Dotace > VÝZVA NA PODPORU UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 VÝZVA NA PODPORU UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

​VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DAR Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 16. 11. 2020 usnesením č. RK 1222/11/20 přerušení způsobilého období příjmu žádostí po dobu platnosti vládních opatření, nařízení vlády č. 1103, s tím, že budou vyřizovány ty žádosti o dar, které mají termín zahájení pobytu od 1. 10. 2020 do 17. 11. 2020 včetně.
 
 
schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 292/09/20 ze dne 14. 9. 2020
administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/#

Podávání (příjem) elektronických žádostí je možný:

od   5. 10. 2020,   9:00 hodin

O dar Karlovarského kraje lze žádat až po ukončení pobytu. Žádosti zaslané před ukončením pobytu nebudou posuzovány.


Žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje se netiskne. Žadatel musí vyplnit a opatřit vlastnoručním podpisem smlouvu o poskytnutí daru. Žadatel musí listinnou darovací smlouvu a všechny přílohy (tj. doklady o realizaci ubytování a případně plnou moc zmocněnce pro zastupování žadatele) doručit ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů od odeslání elektronické žádosti na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení pořadí žádosti je rozhodující datum odeslání elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje.
 
UPOZORNĚNÍ: Prosíme o nevyplňování částky a čísla usnesení Rady Karlovarského kraje do smlouvy o poskytnutí daru. Tyto údaje budou vyplněny po schválení žádosti Radou Karlovarského kraje.
 
 
Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí a poskytnutí daru

Smlouva o poskytnutí daruKontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Bc. Martina Káďová
+ 420 354 222 232, + 420 702 159 881 
martina.kadova@kr-karlovarsky.cz

Jana Stránská, DiS. 
+ 420 354 222 196, +420 736 650 014
jana.stranska@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Monika Slipková
+ 420 354 222 319, + 420 739 604 884
monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Renata Drožová - vedoucí oddělení kultury
+ 420 354 222 547, + 420 736 650 147
 
 
Cizojazyčné verze stránky:
de_final.jpg
gb_final.jpg
 
 
Zveřejněno 21. 9. 2020

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Renata Drožová
Datum poslední změny: 16.11.2020 15:26