Domovská stránka > Cykloportál > Rozvoj > Přechod Mýtina

Přechod Mýtina

Je turistický hraniční přechod Mýtina-Neualbenreuth ohrožen automobilovou dopravou?

Od doby, co jsme vstoupili do Shengenského prostoru se začínají projevovat snahy o otevření některých turistických hraničních přechodů i pro automobilovou dopravu. Jedním z nich je i přechod v Mýtině na Chebsku. K tomuto přechodu vede z Lipové značená cyklotrasa č. 2129 a hrozí, že by se cykloturisté museli pak prodírat mezi auty. 
Nejprve se objevily v tisku zprávy o snaze vybudování silnice k přechodu. Již na počátku letošního roku obyvatelé Mýtiny a Lipové sepsali petici proti otevření přechodu pro automobilový provoz. Nashromáždilo se kolem 250 podpisů.

Tisková mluvčí Karlovarského kraje Andrea Bocková v prosinci roku 2007 uvedla: „...budování nového silničního přechodu je teprve v předprojektové fázi, záleží na tom, zda se podaří na toto silniční spojení získat peníze. Pokud by se projekt opravdu realizoval, bude jeho součástí i vybudování cyklostezek a cyklotras s návazností na bavorskou stranu".
V březnu 2008 k situaci okolo přechodu v Mýtině sděluje:" Zatím nevíme, jak se situace bude vyvíjet v politické rovině, německá strana má o toto přeshraniční spojení velký zájem. V současné době s ním ale Karlovarský kraj nepočítá ani v návrhu územního plánu. Karlovarský kraj ovšem podepsal letos v únoru Kooperační ujednání s Bavorskem."
Tato dohoda již počítá s otevřením přeshraničního spojení pro pěší a vozidla do 3, 5 tuny, která si vyžádá na české straně rekonstrukci 6 km dlouhého úseku silnice od státní hranice k obcím Mýtina, Doubrava a Lipová. Součástí stavby jsou i rekonstrukce a přeložky silnic na trase mezi obcemi.

Ve vyjádření odboru dopravy se uvádí: „ ... Karlovarský kraj uvažuje o vybudování silničního přeshraničního spojení Mýtina – Neualbenreuth v budoucím období, které je však vázáno na vyřešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí a s nevyhovující navazující dopravní infrastrukturou, na uvedení tohoto záměru do souladu s územně plánovací dokumentací a na získání souhlasu obce Lipová. Realizace opatření pro zprovoznění tohoto silničního přeshraničního spojení si na české straně vyžádá zřejmě rozsáhlé úpravy stávajících silnic, eventuelně budování nových, a lze tedy předpokládat, že řešení bude značně složité a nákladné.“

Informace technického náměstka Ing. Petra  Šťovíčeka z krajské Správy a údžby silnic:
„Karlovarský kraj uzavřel se Svobodným státem Sasko Kooperační ujednání, jehož snahou je získat finanční prostředky na rekonstrukci silnic v úseku Lipová - Mýtina - Neualbenreuth. V současné době je k dispozici technická studie, která řeší vedení trasy ve dvou variantách. Vzhledem k trvajícímu zápornému stanovisku Obce Lipová zatím není zřejmé, která varianta by měla být realizována."  

31.března 2008 vyšel v Chebském deníku článek Václavy Simeonové - Přechod pro pěší občanům Lipové stačí.

O dalším vývoji situace kolem přechodu v Mýtině Vás budu nadále informovat.

 

Datum vydání: 21.3.2008 7:17