Vlček

Ukaž na mapěNad obcí Prameny ve výšce 883m se nachází vrchol s názvem Vlčí kámen (Wolfstein), nebo také Vlček. Své jméno získal podle tvaru vrcholového kamene, který připomíná ležícího vlka. 

Kavárna v roce 1937Vlček má bohatou historii a to díky pramenskému podnikateli s chmelem Leonhardu Sabathilovi. Ten nechal v roce 1911 pod vrcholem postavit výletní kavárnu a restauraci. Kavárnu Wolfstein využíval klub zimních sportů WSC (Winter Sport Club) a další lázeňští hosté z Mariánských Lázní. Byla tu sjezdovka, bobová a sáňkařská dráha a 15ti metrový skokanský můstek. Restaurace byla vyhlášená svými pstružími pochoutkami z vlastního chovu majitele. Ten pstruhy choval v nádržích, které nechal vybudovat v Pramenech naproti Alžbětinským lázním. Nádrže sloužily v létě i jako koupaliště pro lázeňské hosty. Kolem roku 1925 koupil kavárnu Franz Marass, hoteliér z M. Lázní a ten ji vlastnil až do roku 1945. Po válce v kavárně přespávali lesní dělníci, ti zde způsobili požár a kavárna shořela do základů.

Ochrané valy po bývalém muničákuPo vzniku vojenského újezdu Prameny, byl nedaleko bývalé kavárny vybudován muniční sklad pro cvičící vojáky. I když byl VVT Prameny v padesátých letech zrušen a přesunut na Doupov, muniční sklad dál sloužil posádce ve Velké Hleďsebi až do roku 1996. Dnes po bývalé kavárně najdeme jen základy a sem tam ještě nějaké střepy z nádobí. Z muničáku zůstaly zachovány ochranné valy kolem již neexistujících budov.

Protože se na Vlčku zachoval pralesní hadcový bor, byl roku 1966 vyhlášen přírodní rezervací. Rezervace je typickou ukázkou původních porostů borovice lesní. Podle míry zamokření tu najdeme chráněné byliny jako  hasivku orličí, nebo bezkolenec modrý, na podmáčených místech s nižšími porosty převládají keříčky vřesovce pleťového, zimostrázek alpský (nízký), vřesem obecným a vzácnějším hvozdíkem lesním. Hadcové výchozy osidlují kromě vzácných hadcových kapradin: sleziník hadcový a sleziník nepravý i horská  plavuňvranec jedlový. Endemický rožec kuřičkolistý se vyskytuje jen vzácně. Největším současným problémem je šíření smrku do starých borových porostů a na skalky.

Pohled z terasy kavárny Vlček v zimě 1929Relikvie z kavárny WolfsteinZde stávala kavárnaPodpěra zaniklého skokanského můstku

Datum vydání: 2.12.2009 9:38