Domovská stránka > Cykloportál > Příroda > Borecké rybníky

Borecké rybníky

Borecké rybníkyNa severním okraji města Ostrov vznikla v minulosti na původních močálech soustava rybníků. Byla založena v 17. století a původně sloužila k zavlažování polí podél Jáchymovského potoka. Rybníky jsou mezi sebou po spádu propojeny a vžil se pro ně název Borecké rybníky. Soustavu rybníků tvoří Borek, Velký Borek, Horní a Dolní Hlivice, Luční, Hluboký, Koňský a Ostrovský velký zvaný Betoňák.
Město Ostrov plánuje v oblasti Boreckých rybníků vytvořit příměstský lesopark jako rekreační areál přírodního typu. Pro rekreační využívání se zde má vybudovat cyklostezka, hypostezka, stezka opičí dráhy, naučná rybářská stezka, naučná regionální stezka a areál pro softbalové hřiště.

Část soustavy s Hlubokým rybníkem a jeho okolím je evropsky významnou přírodní lokalitou a proto byla zařazena do systému Natura 2000. Vykytují se zde vzácné rostliny jako je rákos obecný, při březích najdeme také puškvorec obecný nebo kosatec žlutý a na vodní hladině rdest vzplývavý. Ve vodě je možné vidět i hmyzožravou bublinatku jižní a husté porosty okřehku. Některé rybníky se tzv. letní, což znamená, že se na delší dobu vypustí a tak se na jejich dně má možnost uchytit specifická vegetace, například protěž bažinná, nebo sítina žabí. Jiné rybníky se zazemňují a na jejich místech vyrůstá mokřadní vegetace spolu s mokřadními vrbinami.

Malý BorekNejvětší z rybníků - Velký Borek je intenzivně využíván k chovu ryb. Území je chráněno pro výskyt čolka velkého. Čolek v době rozmnožování žije ve vodě, kde klade vajíčka a vyvíjí se zde jeho larvy živící se planktonem. Později se čolci vydávají na souš, kde přezimují pod kameny, ve štěrbinách, nebo v nánosech bahna. Čolek se stal ohroženým druhem, když se začaly regulovat vodní nádrže a vysušovat mokřady. Jeho největším predátorem jsou dravé druhy ryb. Z dalších živočichů, častých na Boreckých rybnících spatříme především lysku černou, kachnu divokou a také labuť velkou, pro které je příbřežní vegetace vhodným místem pro hnízdění.

   

Datum vydání: 4.7.2008 5:48