Domovská stránka > Cykloportál > Přehled cyklotras > > Cyklostezky na Ašsku

Cyklostezky na Ašsku

Zeptali jsme se radnice v Aši na stav v přípravě budování cyklostezek v okolí města.

Cykloportál:
Můžete mě podat aktuální informace o stavu přípravy nových cyklotras a cyklostezek na Ašsku?

Aby cyklostezka (Bad Elster – pramen) nezačínala v lesích u pramene Halštrova, nebylo by vhodnější ji protáhnout až do Hazlova, např. přes Výhledy po zelené pěší ?
Z hlediska cykloturistiky, by to bylo logičtější a Hazlovští by to asi uvítali.

Osobně pokládám vybudování samostatné cyklostezky Aš-Libá docela za přepych, zvláště když tam nyní vede cyklotrasa 2063 a takřka mimo dopravu vozidel. Jinak si nedělám iluze, že by se Lesy vzdali signálky pro vybudování cyklostezky.
Nebylo by tedy účelnější zaměřit se na vybudování cyklostezek tam, kde se očekává jejich širší využití - jak už jste naznačoval, např. Aš-Selb, Aš-Elster, nebo i Aš-Brambach-Plesná a od stezky do Libé opustit?

Předem moc děkuji za odpověď.  Miroslav Landa

Městský úřad v Aši:
Chci Vás v krátkosti informovat o připravovaných projektech cyklostezek a cyklotras na Ašsku.

Projekt, na kterém se v současnosti nejvíce pracuje, je cyklostezka Wunsiedel – Selb – Aš. Chceme v nejbližší době podat žádost o dotaci na přeshraniční projekt z Cíle 3 Česká Republika – Bavorsko. Leadpartnerem by byla německá strana, konkrétně Okresní úřad Wunsiedel. Partnerem na české straně bude pravděpodobně Sdružení Ašsko, popř. město Aš. Na německé straně povede cyklostezka převážně na bývalé železniční trati z Wunsiedelu do Selbu. Povrch by měl být asfaltový a rovněž velmi vhodný pro in-line bruslaře. Na české části by se jednalo o cyklotrasu v úseku Längenau – Nový Žďár, od Nového Žďáru přes Mokřiny na počátek města Aš by se jednalo opět o cyklostezku podél hlavní komunikace. Tento český úsek je prakticky část připravované cyklostezky Trojmezí – Libá.

Dalším připravovaným projektem je cyklostezka Trojmezí – Libá. Jde o projekt Sdružení Ašsko, kde na projektovou dokumentaci získalo toto sdružení již dotaci. Projektová dokumentace je hotova a nyní se řeší majetkoprávní vztahy. Většina této trasy vede po bývalé signálce, akorát v oblasti Aše je vedena městem. Co se týče pozemků, o bývalou signálku mají veliký zájem Lesy ČR a.s. Ti s případným vybudováním cyklostezky nesouhlasí, ale co se týče cyklotrasy, tak by nebyli proti. Jako zástupce Sdružení Ašsko jsem se v Chebu zúčastnil asi dvou jednání, kde rovněž další mikroregiony měly zájem o pokračování cyklotrasy na bývalé signálce směrem na Pomezí a pak dále na jihovýchod.

Posledním projektem, o kterém často při jednáních v Německu hovoříme, je cyklostezka podél Halštrova. Zde by se jednalo o úsek od pramene Bílého Halštrova přes Vernéřov, Doubravu, Bad Elster a dále po německém území. I zde by šlo pravděpodobně o přeshraniční projekt z cíle 3 ČR - Sasko, kde leadpartnerem by byl asi Okresní úřad Plauen. Žádost se však zatím ještě nepřipravuje.

O dalších cyklostezkách zatím neuvažujeme. Ing. Pavel Klepáček, místostarosta Aše.

Datum vydání: 14.8.2009 4:36