Domovská stránka > Cykloportál > Stříbrná stezka

Stříbrná stezka

Trasa Stříbrné stezky v Sasku"Stříbrná stezka" je dlouhá 140 km a prochází turisticky atraktivními důlními díly na stezce od Zwickau do Drážďan. Na její trase se nachází zajímavé stavby související s dolováním stříbra (sakrální stavby, muzea, galerie...) a památníky na jména slavných osobností (G. Silbermann, G. Agricola, A. Ries ad). Středem zájmu turistů jsou četná města zvučných jmen, jako je Zwickau, Schneeberg, Aue, Schwarzenberg, Annaberg-Buchholz, Wolkenstein, Marienberg, Freiberg a Drážďany. Do sdružení "Silberstrasse", které se prezentuje v rámci turistického spolku Erzgebirge na mnoha veletrzích po celém Německu, se do projektu chtějí zapojit i česká města - Ostrov, Boží Dar, Jáchymov, Horní Blatná a další.

Cyklostezka Ostrov - Jáchymov

Září 2010
Členové Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko v uplynulém týdnu na svém zasedání v Drážďanech rozhodli o přidělění dotace na projekt Silberstrasse.
V druhé prioritní ose nesoucí název „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“ byl partnerům z Karlovarského kraje schválen jeden projektový záměr „Vybudování a uplatnění na trhu Sasko – česká SILBERSTRASSE (STŘÍBRNÁ STEZKA)“. Projekt se zaměřuje na propagaci území se společnou historií hornictví stříbra. Městy Ostrovem, Jáchymovem a Božím Darem povede tzv.Stříbrná stezka, která bude označena a napojena na již stávající německou SILBERSTRASSE. České straně bylo schváleno pro tento projekt 112 494 EUR z ERDF

Květen 2007
Dne 2. 5. 2007 byl na jednání na Božím Daru představen mezinárodní projekt "Sasko-česká stříbrná stezka střední Evropou". Tento projekt vychází z podpory česko-německého sdružení právnických osob "Ferienstrasse Silberstrasse e. V.". Strukturu zmíněného sdružení tvoří municipality, hospodářské podniky, hotely, penziony, umělecké spolky, muzea ad. Taktéž je zapojen soukromý sektor - sponzoři (pivovar, plynárenská společnost ad.)

 

 

Datum vydání: 29.9.2010 12:22