Domovská stránka > Cykloportál > Cyklodoprava

Cyklodoprava

Novinkou roku 2010 je POKLIDNÁ DOPRAVA.

Tento termín začali používat nadšenci a hlavně aktivisté rozvoje cyklodopravy v České republice. Kdo tento termín prvně vyslovil asi neni tak podstatné, jako to co tento termín znamená.

Ve státech s nejrozvinutějším systémem cyklodopravy v Evropě, jako je například Švýcarsko, mají na příslušném ministerstvu zabývající se dopravou oddělení pomalé dopravy (Langsamverkehr). To má na starosti veškerou bezmotorovou a turistickou dopravu.

Něco podobného v Česku zatím právě vzniká a začíná se tak blýskat na lepší časy, především pro cyklisty. Ministr dopravy Gustáv Slamečka v červnu roku 2009 vytvořil pozici Národního cyklokoordinátora a jmenoval do ní   Ing. Jaroslava Martinka z Centra dopravního výzkumu. Ing. Martinek je také vedoucím oblasti nemotorové dopravy a má na starost národní cyklostretegii. Ale právě pojem "nemotorová doprava" úplně nevystihuje podstatu obsahu.

Nový pojem má tedy ambice v sobě zahrnout veškerou klidovou dopravu jak nemotorovou, tak i částečně motorovou. Z motorové ale jen tu, která je ekologická a více méně slouží jen jako pomocný zdroj pro vlastní fyzickou sílu uživatele. Především sem patří elektrokola a jim podobné pomocné motorové dopravní prostředky.

Rostoucí význam poklidné dopravy ukazuje následují přehled (údaje z roku 2007), kde si sice Karlovarský kraj nestojí příliš dobře, můžeme ale doufat, že již dnes by na tom mohl být lépe. 

Cyklodoprava

 

Datum vydání: 7.5.2010 6:48