Úvodní strana > Covid-19

 OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Pojďme se očkovat Pojďme se očkovat Pojďme se očkovat

INFORMACE K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SUPERKRITICKÉ INFRASTRUKTURY OD 29. 3. 2021:

 

Od pondělí 29. 3. 2021, se mohou registrovat na očkování proti COVID-19 zaměstnanci kritické infrastruktury v ČR, kteří jsou označeni jako „superkritická infrastruktura“, a to v souladu se Strategií očkování proti onemocnění COVID-19 v ČR. Registrují se do centrálního rezervačního systému prostřednictvím čísla pojištěnce (rodné číslo bez lomítka), které je v systému zavedeno. Pokud zaměstnanci nebude umožněno se k očkování zaregistrovat prostřednictvím čísla pojištěnce, není do uvedené skupiny „superkritických zaměstnanců“ subjektů kritické infrastruktury zařazen.

V takovém případě se nejedná o zaměstnance nezbytných služeb v kraji a  je zbytečné kontaktovat očkovací centra (místa) a asistenční linky, protože nebudou moci podat informaci o žádném termínu očkování. 

Vybraná odvětví kritické infrastruktury v ČR, v případě nichž zajišťovalo sběr dat zájemců o očkování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: 
Energetika, Telekomunikace, Vodovody a kanalizace, Teplárny,  Banky, Paliva, Odpadové hospodářství, Zdravotnická technika

V rámci vybraných odvětví kritické infrastruktury se jedná pouze o NĚKTERÉ subjekty (tzv. strategické subjekty).

 

INFORMACE K REGISTRACI SENIORŮ 80+, 70+ A PEDAGOGŮ NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19:

 

Od 15. 1. 2021 se mohou senioři starší 80 let registrovat v centrálním rezervačním systému státu, od 27. 2. 2021 je systém přístupný pro pedagogy s unikátním kódem. Od 1. 3. 2021 se pak mohou registrovat také lidé starší 70 let. Od 24. 3. 2021 mohou také závažně a chronicky nemocní lidé mladší 70 let získat unikátní kódy pro registraci do centráního rezervačního systému na očkování od specializovaných pracovišť. 

Více informací včetně postupu registrace a rezervace najdete 
zde.

Link na centrální rezervační systém:
 • INFORMAČNÍ LINKA NA POMOC S REGISTRACÍ SENIORŮ 80+, 70+ A PEDAGOGŮ K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19:
  1221
 • BEZPLATNÁ KRAJSKÁ ASISTENČNÍ LINKA NA POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19:
  800 600 444

  Více informací ke krajské asistenční lince najdete v Letak_asistencni linka.pdfletáku.

V MZČR info leták očkování 70+.pdfletáku Ministerstva zdravotnictví ČR najdete přehledný postup pro regitraci na očkování osob starších 70 let. 

INFORMACE K MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ OBČANŮ MLADŠÍCH 70 LET SE ZÁVAŽNÝMI A CHRONICKÝMI NEMOCEMI:


V očkovacích místech Karlovarského kraje se nyní očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací strategií registrované v centrálním rezervačním systému. Jedná se o seniory starší 80 let, starší 70 let, pedagogy a ty zdravotníky, kteří ještě nebyli očkováni. Očkováním občanů mladších 70 let, kteří trpí závažnými chronickými nemocemi, se zabývají praktičtí lékaři postupně tak, jak se zapojili do očkování. Praktici musí individuálně posoudit vážnost zdravotního stavu konkrétního pacienta, přímo jej registrovat a pozvat na očkování. 

Správný postup, jste- li osoba mladší 70 let se závažným a chronickým onemocněním (toto posoudí pouze praktický lékař) a váš praktický lékař se ZAPOJIL DO OČKOVÁNÍ:

1) Kontaktujte svého praktického lékaře
2) Uvedený lékař vás po posouzení závažnosti zdravotního stavu sám zaregistruje do centrálního rezervačního systému k očkování (pokud už je sám v systému zaveden a přihlásil se jako lékař zapojený do očkování)
3) Následně vám lékař sdělí termín a čas očkování

Správný postup, jste-li osoba mladší 70 let se závažným a chronickým onemocněním (diabetici, kardiaci, dialyzovaní pacienti apod.), ale váš praktický lékař NEOČKUJE:

Závažně a chronicky nemocní lidé mladší 70 let se mohou od 24. 3. 2021 registrovat na očkování proti COVID-19 prostřednictvím unikátních přístupových kódů.
Podle  informací Centrálního řídicího týmu mají specializovaná ambulantní pracoviště  přístupové PIN kódy pro své závažně nemocné a chronické pacienty mladší 70 let nyní k dispozici. Zároveň s tím je stanoven přehled diagnóz, aby bylo předem jasné, kteří pacienti mohou do této skupiny patřit. Závažně a chronicky nemocní mohou požádat telefonicky specializovaná ambulantní pracoviště, kam docházejí, o tento přístupový kód a registrovat se v centrálním rezervačním systému na  očkování.

Další informace pro ambulantní specialisty k očkování lidí mladších 70 let se závažnými a chronickými nemocemi najdete na stránkách Sdružení ambulantních specialistů ČR.
 

UPOZORNĚNÍ PRO PEDAGOGY, KTEŘÍ SE DOSUD NEREGISTROVALI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 PROSTŘEDNICTVÍM UNIKÁTNÍCH KÓDŮ:


Platnost unikátních kódů, které poskytlo vedení všech škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro pedagogy a pracovníky ve školství na očkování proti COVID-19, byla ukončena v neděli 28. 3. 2021, 23:59 hodin. Od toho okamžiku jsou vydané kódy zneplatněny a není možné se jejich prostřednictvím registrovat na očkování v centrálním rezervačním systému (CRS).

Upozorňujeme, že v současnosti patří mezi skupiny, jež se mohou registrovat v CRS na očkování proti COVID-19, podle státní očkovací strategie senioři starší 80 let, senioři starší 70 let, chroničtí a závažně nemocní lidé mladší 70 let, které k očkování vybere a poskytne jim kód ambulantní specialista na základě přesně stanoveného seznamu diagnóz. Dále se v současnosti začínají registrovat v systému zaměstnanci superkritické infrastruktury státu.

 

ADRESY OČKOVACÍCH CENTER V KRAJI:

 •  KV Arena Karlovy Vary, Západní 1812.
  Do očkovacího centra se vchází hlavním vchodem, který je viditelně označen. 
 • MOJE AMBULANCE Karlovy Vary, Chebská 355/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
 • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Komenského 77, Sokolov
 • Kulturní centrum Svoboda, Za Mostními branami 1791/5, Cheb
 • Poliklinika Flora Cheb, Májová 582/19, ImunoSantana s.r.o.
 • Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161
 • Lázeňský hotel Butterfly Mariánské Lázně, Hlavní třída 655/72
 • Galerie u Vavřince, Staroměstská 39, Chodov

NEMÁTE JASNO V TOM, ZDA JSOU VAKCÍNY BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ? SEZNAMTE SE S DETAILNÍMI INFORMACEMI:

 

Evropská léková agentura EMA hodnotila bezpečnost očkovací látky Astra Zeneca, se závěry hodnocení se můžete seznámit na stránkách Státního ústavu kontroly léčiv​


DALŠÍ INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19:
 
Seznamte se s krajskou strategií vakcinace v Karlovarském kraji.
 
 

CERTIFIKÁT O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19:


Chcete-li si jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti COVID-19 a stáhnout si certifikát o provdeném očkování, navštivte očkovací portál občana:

 

Portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) hodlá i v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený eektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

 

INFORMAČNÍ WEBY:

 

​ ​​​​​​​​​

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 29.3.2021 12:41