Úvodní strana > Covid-19

 COVID-19

Noste roušky

 
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE COVID-19


 

 

AKTUÁLNÍ  VÝSKYT  ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE  

  

POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ:

 • Příznivá epidemiologická situace ohledně šíření koronaviru umožňuje postupné uvolňování mimořádných opatření přijatých vládou a ministerstvem zdravotnictví. Seznamte se s aktualizovaným harmonogramem.

 

 • Od 1. 7. 2020 budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací. Ministerstvo zdravotnictví vydalo informační leták, ve kterém obyvatele seznamuje, kde všude budou muset mít roušku, pakliže se budou pohybovat v místě s rozšířenou nákazou.NAŘÍZENÍ VLÁDY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 29. 6. 2020 nová mimořádná opatření k omezení provozoven a provozů služeb a k omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb. Od 1. 7. se zároveň ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.) v čase od 23 do 6 hodin a většina republiky sundá roušky. Povinná ochrana úst a nosu plošně zůstane už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahuje se i na agentury domácí péče. Mimořádná opatření ovšem nadále platí v Moravskoslezském kraji, kde aktuálně narůstá počet nakažených, a roušky zcela neodloží ani Pražané, a to na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v metru.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 19. 6. 2020 mimořádná opatření k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 26. 6. a od 27. 6. do 30. 6. V platnosti je také nové opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami. Upraveny byly v některých případech nutné rozestupy.
 • Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo 18. 6. 2020 nová mimořádná opatření. Od 22. 6. se zvyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 lidí. Koupaliště, zoologické a jiné zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a podobná zařízení se vrátí k běžnému provozu, ruší se tak limit 10 metrů čtverečních na osobu a povinné odstupy mezi lidmi. Povoleny budou veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas. Příznivé změny nastávají i pro lázeňský sektor. Ruší se opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů. Změny čekají také studenty. U přijímacích zkoušek na vysoké školy budou moci za podmínky nošení roušky od 19. 6. sedět ve vzdálenosti bližší než 2 metry. Na konci školního roku si pak budou moci všichni žáci osobně přijít pro vysvědčení.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 12. 6. 2020 další mimořádná opatření. Úleva přichází v pravidlech používání ochranných prostředků dýchacích cest. Od 15. 6. už nebude povinné používat tyto prostředky ve venkovních prostorech ani tam, kde budou dvě osoby v blízké vzdálenosti. To se však nevztahuje na hromadné akce, při nichž nelze dodržet odstup 1,5 metru. Nově také bude moci hromadné akce navštívit více lidí než aktuálně povolených 500, a to až 2500. Týkat se to bude areálů, které lze rozdělit na více sektorů. Povolen bude rovněž prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích. Zákazníci však musí dál dodržovat odstup nejméně 2 metry. V případě holičství a kadeřnictví nebude již platit nařízené dodržování odstupů alespoň 2 metry mezi holiči a zákazníky od ostatních holičů a zákazníků. V oblasti regenerace a wellness dojde k umožnění provozu parních saun, koupalištím bude povoleno spustit vodní atrakce. Kinům, divadlům a podobným provozům se umožňuje uskutečňovat prodej potravin včetně nápojů. Ty se však nesmí konzumovat v hledišti či sále. Dále bylo vydáno ochranné opatření ohledně omezení překročení státní hranice ČR, prostřednictvím kterého dochází k rozšíření výjimek, a mimořádné opatření k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 30. 6.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 9. 6. 2020 nové mimořádné opatření, kterým se upravuje zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s účinností od 9. 6. od 15.00 hodin do odvolání. Zákaz se nově nevztahuje na shromáždění typu demonstrací.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 5. 6. 2020 nové ochranné opatření s účinností od 5. 6. od 12.00 hodin do 14. 6.  do 23.59 hodin, které přináší uvolnění v omezení cestování mezi Českou republikou, Rakouskem, Maďarskem a Německem. Češi a cizinci s přechodným, trvalým nebo rezidentním pobytem v ČR se navíc při návratu z těchto zemí nebudou muset prokazovat negativním testem na COVID-19. Zároveň vydalo další mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 8. 6. do odvolání. To upravuje podmínky pro osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 3. 6. 2020 ochranné opatření, které přináší uvolnění v omezení cestování mezi Českou republikou a Slovenskem, a to bez povinnosti testu nebo karantény, uvedení účelu cesty nebo časového omezení. Stále ovšem platí, že Slovensko umožňuje překračovat tuto hranici pouze na stanovených hraničních přechodech.
 • Ministerstvo zdravotnictví schválilo 2. 6. 2020 další mimořádná opatření, která přinášejí změny v omezení fungování provozoven a provozů služeb. Od 8. 6. se otevřou venkovní prostory provozoven stravovacích služeb i v čase mezi 23 a 6 hodinou. Na farmářských a ostatních venkovních trzích již bude povoleno zkoušení oblečení na místě. Počet návštěvníků zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů nově nesmí přesáhnout v jednom dni 250 osob na hektar plochy zařízení. V muzeích, galeriích a dalších podobných zařízeních se může ve stejný čas nacházet nejvýše 500 osob. To platí i pro koupaliště. Návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, vyjma členů domácnosti a blízkých osob. Od 8. 6. se také ruší mimořádné opatření, kterým bylo nařízeno poskytovatelům sociálních služeb zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.  Od 15. 6. bude občanům EU s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu EU s nízkým rizikem nákazy povolen vstup na naše území. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy nebudou muset oznamovat tuto skutečnost krajské hygienické stanici.
 • Ministerstvo zdravotnictví schválilo 26. 5. 2020 nové ochranné opatření upravující podmínky pro vstup osob do České republiky.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 26. 5. 2020 nová mimořádná opatření, prostřednictvím nichž  schválilo výjimky z nošení roušek u osob řídících vozidlo veřejné dopravy, plavčíků či zaměstnanců ve všech provozech. Úleva přichází i pro holiče, kadeřníky a pracovníky provozoven manikúry, pedikúry, masáží a kosmetických služeb. Nově nebudou muset nosit ochranný štít, při výkonu své práce jim tak postačí pouze rouška. Dále bylo nařízeno používání elektronické žádanky pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, upravil se přeshraniční pohyb osob a zrušila se otevírací doba obchodů s prodejní plochou více než 500 m2 pro seniory od 8 do 10 hodin. Od 1.6. budou v platnosti nové výjimky ze zákazu přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zavedena povinnost ukončení karantény testem PCR.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 19. 5. 2020 nová mimořádná opatření, která se týkají omezení provozoven a provozů služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami, zákazu a omezení hromadných akcí nad 300 osob, omezení provozu škol a školských zařízení, omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb, omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče a přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 u poskytovatelů sociálních služeb. Všechna opatření nabývají účinnosti 25. 5. Podrobnosti jsou uvedeny výše.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 18. 5. 2020 nové mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, které nabývá účinnosti 19. 5. Od tohoto data nebude povinné při rizikové práci v horku dané zákonem nebo v kanceláři při dodržení dvoumetrové vzdálenosti od dalších osob. Zároveň zrušilo opatření obecné povahy ze dne 16. 3. k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče.
 • Ministerstvo zdravotnictví přijalo 15. 5. 2020 další mimořádná opatření, která nabývají účinnosti 18. 5. a týkají se omezení provozu škol a školských zařízení, omezení provozu zařízení sociálních služeb, úpravy podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení, zákazu a omezení hromadných akcí nad 100 osob a omezení návštěv ve věznicích. Zároveň bylo vydáno ochranné opatření k omezení překročení státní hranice ČR rovněž s účinností od 18. 5. a zrušeno mimořádné opatření k dodržování hygienicko-epidemiologických pravidel u orgánů veřejné moci a správních orgánů.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 11. 5. 2020 mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které je platné od 12. 5. Opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví jako nové výjimky některé účastníky vzdělávání, přijímacích řízení ke vzdělávání a pacienty a zdravotnické pracovníky. Vláda zároveň přijala další krizové opatření, které se týká pracovnělékařských prohlídek.
 • Dne 7. 5. 2020 přijala vláda nové krizové opatření o stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb.
 • Vláda rozhodla prostřednictvím nového opatření obecné povahy ze dne 4. 5. 2020 o prodloužení znovuzavedení kontrol na společných hranicích s Německem a Rakouskem a vnitřních letech. Kontroly budou pokračovat až do 13. 6. do 23:59 hodin s možností dalšího prodloužení. Dále také rozhodla s účinností od 11. 5. od 00:00 hodin o rozšíření seznamu míst, přes která bude možné hranice překračovat. Mezi nimi jsou nově i Kraslice – Klingenthal.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 4. 5. 2020 další mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, které je platné od 5. 5. Opatření navazuje na dosud platné mimořádné opatření s tím, že z něj stanoví jako nové výjimky účastníky vzdělávání a osoby, kterým se pořizují fotografie v některých případech.Vláda pak přijala další krizové opatření o zákazu vstupu do České republiky a povinnostech při návratu pro všechny, kdo vstoupí na naše území, které nabývá účinnosti 11. 5. Zároveň došlo ke zrušení krizového opatření k zákazu využívat v obchodní letecké dopravě jiné letiště, než letiště Václava Havla Praha, a ke zrušení krizového opatření o pracovní povinnosti žáků a studentů.
 • Vláda přijala 30. 4. 2020 nová krizová opatření, která vedou k dalšímu uvolňování v zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a v omezení volného pohybu osob. Od 11. 5. se otevírají všechny obchody v nákupních centrech, zahrádky restaurací, kadeřnictví a kosmetická studia, muzea a galerie, zahrady zámků a hradů a venkovní prostory pro trénink sportovců profesionálů. Zároveň se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, bohoslužeb a spadat do této kategorie budou i svatby.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 30. 4. 2020 další mimořádná opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami a k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb. Povinnost nošení roušek se již nevztahuje na děti mladší 7 let v mateřské škole a v dětské skupině, na osoby, jejichž aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu, na vystupující umělce při tvorbě audiovizuálních děl, a také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech bez hostů. Zároveň došlo ke zrušení mimořádného opatření ze dne 10. 3. k osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách. Upraveny byly také výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření, která jsou platná od 1. 5.
 • Poslanecká sněmovna prodloužila 28. 4. 2020 nouzový stav, a to do 17. 5. 
 • Vláda vydala 27. 4. 2020 nařízení, kterým se mění dřívější nařízení o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 24. 4. 2020 další mimořádná opatření, která stanovují podmínky pro opětovný provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče a nařizují vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hlavním městě Praze.
 • Vláda vydala 23. 4. 2020 nařízení, jímž se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a zároveň přijala další dvě krizová opatření ohledně výjimky pro vstup na území ČR a pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb.
 • Vláda přijala 23. 4. 2020 nová krizová opatření. Od pátku 24. 4. se lidé budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách maximálně 10 osob. Od pondělí 27. 4. by se pak měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s výjimkou těch v nákupních centrech. Znovu začnou fungovat autoškoly, posilovny či fitness centra bez zázemí, otevřou se knihovny, venkovní zoologické a botanické zahrady a konat se budou i bohoslužby do 15 lidí. Platit budou také nová opatření ve školství, na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků. Od pondělí 27. 4.  budou změněna i pravidla pro překračování státních hranic. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Lázně mohou začít za určitých podmínek přijímat pacienty do léčebně-rehabilitační péče.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 19. 4. 2020 další mimořádné opatření, jehož cílem je zajistit důkladný přehled o oběhu vzorků v rámci systému Chytré karantény, počtu odebraných vzorků odběrovými místy všech typů, jejich distribuci laboratořím a případnou redistribuci při naplnění kapacit odběrných míst či laboratoří v rámci kraje.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 4. 2020 nová mimořádná opatření, která přinášejí další výjimky z maloobchodního prodeje a prodeje služeb a stanovují pravidla pro jejich provoz, upřesňují výjimky ze zákazu volného pohybu osob a nařizují výlučné používání elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru v prostředí NZIS. Dále byla zrušena některá další mimořádná opatření ohledně konání větších akcí či návratu z pobytu na území Italské republiky.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 15. 4. 2020 další mimořádná opatření, kterými jsou stanoveny výjimky ze zákazu volného pohybu osob pro vysokoškolské studenty, sportovce a svatebčany, obnoven provoz některých prodejen a provozoven služeb, znovuotevřeno částečné studium na vysokých školách, zejména v případě studentů závěrečných ročníků, umožněny výjimky ze zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v pobytové formě, zavedena nová možnost zasílání elektronických žádanek pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru v prostředí NZIS, upřesněny podmínky pro ubytování pracujících odsouzených a stanovena pravidla pro ukončování domácí karantény.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 14. 4. 2020 další mimořádné opatření ohledně organizace karantény zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19. Ukončena byla také část mimořádného opatření k omezení rozsahu úředních hodin kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Vláda také přijala usnesení, která se mimo jiné týkají použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 či zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro zaměstnance Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 10. 4. 2020 nové mimořádné opatření, kterým se upravuje zákaz volného pohybu osob s výjimkami. Konkrétizovány jsou podmínky pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě či konzumace na veřejnosti v místech prodeje potravin.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 9. 4. 2020 další nová mimořádná opatření, kterými se stanovuje nová výjimka nenosit ochranné prostředky dýchacích cest pro osoby se závažnými poruchami autistického spektra, nařizuje se pravidelné testování všech zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, stanovují se pravidla pro ukončování domácí karantény osob v riziku onemocnění COVID-19 a zmírňují se některá dosavadní opatření týkající se provozu orgánů veřejné moci od 20. 4. Vláda pak vydala usnesení, kterými byl prodloužen nouzový stav do 30. 4., zrušeno krizového opatření ohledně zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu zaměstnancům ve zdravotnictví a uloženy povinnosti k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví studenty a žáky zdravotních škol.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 8. 4. 2020 nové mimořádné opatření, které nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče s účinností od 9. 4. hlásit ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny, jež se týkají dostupnosti volných kapacit intenzivní péče a  zdravotníků, kteří jsou v karanténě.
 • Poslanecká sněmovna prodloužila 7. 4. 2020 nouzový stav , a to do 30. 4. Zároveň schválila jednorázovou pomoc živnostníkům ve výši 25 tisíc korun a několik dalších opatření včetně návrhu na odklad splátek úvěrů.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 6. 4. 2020 nová mimořádná opatření. Schváleny byly další výjimky z maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Od 7. 4. budou nově moci být v provozu sběrny surovin a kompostárny, od 9. 4. pak hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření. Lidé budou moct také individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh, jízda na kole a další sporty budou možné i bez roušek. Ukončeno bylo mimořádné opatření ohledně fungování kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, krajům a Praze bylo nařízeno vyčlenit ve zdravotnických zařízeních prostory s danou lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby a u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a v neposlední řadě došlo také ke zrušení zákazu prodeje ochranných prostředků třídy FFP3. Zároveň byla vydána nová krizová opatření vlády, která se týkají vstupu na území ČR v době nouzového stavu, jednání zastupitelstev územních samosprávných celků či přednostního zásobování ministerstva zdravotnictví.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 3. 4. 2020 další nové mimořádné opatření. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují odběrová místa, a laboratoře, jež provádí vyšetření odebraných vzorků na přítomnost koronaviru, mají nově povinnost poskytovat informace Centrálnímu řídicímu týmu COVID-19.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 2. 4. 2020 nové mimořádné opatření, které se týká zákazu předepisování a vydávání léčivého přípravku PLAQUENIL. Podle dostupných vědeckých poznatků se PLAQUENIL jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo 1. 4. 2020 nová mimořádná opatření. Došlo ke schválení další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Nově mohou být otevřeny od 2. 4. také prodejny domácích potřeb, a to za předpokladu, že lze v těchto provozovnách nakoupit  ochranné prostředky. Dále se nařizuje vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a Prahy. Zároveň byla vydána další krizová opatření vlády k přednostnímu zásobování ministerstva vnitra a k fungování zaměstnanců kritické infrastruktury.
 • Na základě jednání vlády vydalo ministerstvo zdravotnictví 30. 3. 2020 další nová mimořádná opatření, prostřednictvím nichž došlo k prodloužení omezení volného pohybu lidí po ČR, a to až do 11. 4. Stejně dlouho pak budou uzavřené také restaurace a většina obchodů. Povinnost nosit roušku se nebude nově vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel. Do čtrnáctidenní karantény budou muset nově všichni, kteří se vrátili zpět do ČR ze zahraničí. Veřejné úřady budou i nadále, a to až  do 11. 4., otevřené jen dva dny v týdnu a budou nabízet omezené služby.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 27. a 29. 3. 2020 nová mimořádná opatření ohledně realizace protiepidemických opatření v zařízeních sociálních a zdravotních služeb, zákazu návštěv pacientů, přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19 a používání elektronické žádanky v prostředí NZIS k provedení odběru vzorků.
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě jednání vlády 26. 3. 2020 mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se rovněž nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území ČR. Mimořádné opatření platí  do 1. 4. Zároveň byla udělena výjimka pro tzv. pendlery, opatření se nově netýká přeshraničních pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníků základních složek IZS. V neposlední řadě vláda rozhodla také o tom, že lidé, kteří pobírají některé dávky, nebudou muset nově chodit na Úřad práce, aby doložili své příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku, ale mohou žádat elektronicky.
 • Na základě jednání vlády vydalo ministerstvo zdravotnictví  24. 3. 2020 nařízení, kterým zpřísnilo omezení volného pohybu na území ČR. Za účelem ochrany veřejného zdraví je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. A pokud je to možné, je třeba si od ostatních osob zachovávat odstup minimálně 2 metry.
 • Vláda rozhodla 23. 3. 2020 o prodloužení omezení volného pohybu kvůli koronaviru o další týden, tedy do 1. 4. Zároveň rozhodla o odložení EET, schválila kurzarbeit nebo odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku. Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech vyhrazený čas od 8.00 do 10.00 hodin. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení platit nebude. Zpřísnily se také podmínky pro ježdění za prací za hranice. Pokud chtějí pendleři nadále pracovat v Německu a Rakousku, budou si tam muset zajistit ubytování na 3 týdny. Po návratu do země budou muset počítat s karanténou na 14 dní.
 • Vláda přijala 19. 3. 2020 další mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní rodičům pečujícím doma o školáky prodloužit dobu vyplácení ošetřovného, a zároveň došlo ke zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které  zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Opět byly zpřísněny podmínky pro přeshraniční pracovníky a nově se také upravil čas vyhrazený seniorům nad 65 let k nákupu potravin a drogistického zboží, a to od 7.00 do 9.00 hodin.V obchodech v tento čas mohou nakupovat i lidé s hendikepem s doprovodem a osoby pracující v pečovatelských službách.
 • Vláda zakázala s účinností od 19. 3. 2020 pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Pro seniory nad 65 let zároveň speciálně vyčlenila čas k nakupování potravin a dalšího zboží, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Došlo rovněž ke zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky - tzv. pendlery.
 • Vláda rozhodla s účinností od 16. do 24. 3. 2020 o zákazu volného pohybu osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
 • Vláda rozhodla s účinností od 14. do 24. 3. 2020 o uzavření všech obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
 • Vláda vyhlásila 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav.

 

 • PŘESNÁ ZNĚNÍ VŠECH PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ NAJDETE NA WEBU VLÁDY A INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.
 
 

NAŘÍZENÍ HEJTMANA:

 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis s platností od 4. 5. 2020 zrušil rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály) ze dne 18. 3. 2020.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis s platností od půlnoci na 14. 4. 2020 zrušil regulační opatření ve veřejné autobusové a železniční dopravě. Odbavování cestujících bude probíhat obvyklým způsobem.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 3. 4. 2020 rozhodnutí, kterým uložil obcím s rozšířenou působností zajistit ubytování pro lidi bez domova a vykázané osoby s nařízenou karanténou či s onemocněním COVID-19.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 23. 3. 2020 nařízení o prodloužení regulačních opatření v dopravě. Nařízení se týká všech dopravců ve veřejné linkové a železniční dopravě, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 18. 3. 2020 rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejných místech a v lázeňských i dalších ubytovacích zařízeních. Nařízení platí pro celé území Karlovarského kraje. 
 • Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis vydal 16. 3. 2020 nařízení o regulačním opatření v dopravě. Nařízení se týká všech dopravců ve veřejné linkové a železniční dopravě, kteří poskytují výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Karlovarským krajem.


 

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE NECÍTÍTE DOBŘE A MÁTE PŘÍZNAKY?

 1. Máte-li teplotu 37, 5 stupně Celsia a více, bolí vás klouby, trápí vás suchý kašel či váš stav provází dokonce dušnost, okamžitě telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře.
 2. Praktický lékař posoudí vaši anamnézu, aktuální stav a v případě podezření, že by se mohlo jednat o onemocnění COVID-19, vás indikuje k provedení testu.
 3. Pokud váš lékař není telefonicky k zastižení, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici v Karlových Varech na telefonním čísle 602 251 658 (v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin).
 4. Po následné telefonické výzvě se dozvíte, kdy a kde je třeba navštívit odběrové místo, kam je nutné přijet osobním vozem.
 5. V případě, že nejste řidič, případně vás nemá kdo odvézt, se domluvíte na návštěvě odběrové skupiny ve vaší domácnosti, kde bude odběr proveden.
 6. Svým zodpovědným přístupem ochráníte vaše rodiny, přátele, kolegy a další lidi, mezi které byste nákazu mohli rozšířit.

  

ODBĚROVÁ MÍSTA:

 • Nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary (také pro samoplátce)
 • Poliklinika Flora Cheb, Májová 582/19, 350 02 Cheb (také pro samoplátce)
 • NZZ Garant-Service group, Fr. Krejčího 6, 360 01 Karlovy Vary (pouze pro samoplátce)

 

 • Bližší informace o odběrových místech nabízí web Ministerstva zdravotnictví ČR.

 
 

TESTOVÁNÍ PRO SAMOPLÁTCE V NEMOCNICI KARLOVY VARY:

 • Na odběr je možné přijmout samoplátce pouze po předchozím objednání, a to přes webové rozhraní na adrese https://kk-odbery.reservio.com/. Cena činí 1 700 Kč. Výsledek testu bude znám 48 hodin po odběru. Potřebné informace najdete na webu Karlovarské krajské nemocnice.

   

E-MAILOVÉ KONTAKTY PRO DOTAZY:

 • I nadále jsou k dispozici níže uvedené e-mailové adresy, kam můžete směřovat své dotazy ohledně onemocnění COVID-19. Prosíme o jejich využívání.

 

DŮLEŽITÉ TELEFONICKÉ KONTAKTY:

 • Při podezření na onemocnění COVID-19 se můžete v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin obracet na telefonní číslo Krajské hygienické stanice v Karlových Varech 602 251 658.
 • Využít lze také celostátní informační linku na telefonním čísle 1212.

INFORMAČNÍ WEBY:

​​​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum poslední změny: 30.6.2020 13:14