Úvodní strana > Covid-19 > Důležité informace pro pendlery

 Důležité informace pro pendlery


AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

25. 5. 2020 schválila vláda změnu režimu na hranicích s Německem a Rakouskem. Od 26. 5. 2020 končí plošné a systematické kontroly na hranicích a s oběma zeměmi se otevírají další hraniční přechody. Kontroly budou probíhat namátkově. Výčet otevřených hraničních přechodů naleznete zde.

Ministrem zdravotnictví bylo dále schváleno nové ochranné opatření, kterým jsou definovány podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření. Výjimky pro vstup se rozšiřují na osoby, které mají rodinnou vazbu nebo jsou v trvalém partnerském vztahu s osobou žijící na území ČR za podmínky, že přijíždějící osoba je občanem EU nebo cizincem s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státu EU.

Další podrobnosti najdete na webu Ministerstva vnitra ČR či na stránce věnované přímo přeshraničním pracovníkům.

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum poslední změny: 26.5.2020 14:39