Domů Aktuality Rekonstrukce mostů v Sokolově dokončena

Rekonstrukce mostů v Sokolově dokončena

Předáním stavby dnes oficiálně skončila dvouletá rekonstrukce tří mostů na silnici II/210 v Sokolově. Opravy stály 68 milionů korun.
Projekt Rekonstrukce mostů Sokolov byl úspěšně připraven k realizaci v rámci Společného regionálního operačního programu. Na financování akce se tedy bude podílet Evropská unie ve výši cca 75 % uznatelných nákladů projektu. Ke snížení zadluženosti Karlovarského kraje, resp. Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, se podařilo vyjednat zálohové předfinancování dotace z Evropské unie z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (úspora úroků z připraveného úvěru)

Rekonstrukcí prošly tři mostní objekty. Most přes řeku Ohři, most přes železniční kolej nádraží Sokolov a most přes kolej důlní vlečky. Jako samostatnou dodávku zajišťovalo Město Sokolov úpravu veřejného osvětlení v prostoru mostů.

Cílem rekonstrukce bylo dosažení vyšší zatížitelnosti mostů a zlepšení šířkového uspořádání na mostech. Odbourány byly všechny konstrukční vrstvy až na nosnou konstrukci, provedla se vyrovnávací betonová deska, nová hydroizolace a nové vozovkové vrstvy včetně dilatací. Součástí rekonstrukce je dále řešení odvodnění mostu, sanace betonových ploch spodní stavby, nové železobetonové římsy se zábradlím a s novými chodníky.

Silnice, na které se mosty nacházejí , je hlavním tahem z Kraslic a Německa do Sokolova. Během dvou let, kdy se mosty opravovaly, museli řidiči jezdit komplikovanými objížďkami V poslední fázi oprav vedla jedna z objížděk i po mostu pro pěší.
Datum aktualizace 28. 5. 2007 - 13:51