Domů Aktuality Krajský úřad Karlovarského kraje má nový komunikační tým

Krajský úřad Karlovarského kraje má nový komunikační tým

vznik noveho komunikacniho uradu

Značka Karlovarského kraje se dlouhodobě potýká s hluboko zakořeněnými předsudky o kvalitě života, služeb nebo institucí. Negativní obraz kraje, který replikují jak celostátní, tak i lokální média, vede k odlivu mladých lidí, elit i kapitálu. Přitom z průzkumů o kvalitě života v České republice nevyplývá, že by byl život v Karlovarském kraji výrazně horší než v jiných regionech, dokonce existují oblasti, v nichž dominuje. Zlepšit obraz Karlovarského kraje, rozvíjet jeho značku a vytvořit efektivní strategickou komunikaci jsou tak jedny z priorit, kterými se bude zabývat nový komunikační tým krajského úřadu.

„Komunikační tým vznikl na základě plnění bodů Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021–2027. Program rozvoje byl vypracován na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Vytvoření týmu tak není nahodilou skutečností, nýbrž je ukotven ve strategickém dokumentu, který byl zadán již v roce 2019. Marketingu a komunikaci se věnujeme již od začátku našeho funkčního období, kdy jsme dali dohromady klíčové krajské aktéry a na pravidelné bázi s nimi jednali. Nyní jsou tyto aktivity v kompetenci nově ustanoveného komunikačního týmu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že jej tvoří devět členů a míra jejich zapojení do týmu je různá. „K 31. 10. 2023 se tyto osoby na činnosti komunikačního týmu podílely v součtu na 5,1 úvazku. Z toho byli čtyři zaměstnanci ve stávajícím pracovním poměru a čtyři zaměstnanci zapojeni formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejichž rozsah však není využíván v maximální míře. Jeden člen týmu spolupracuje externě na základě objednávaných služeb,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje.

Komunikační tým se skládá ze stratéga, specialisty na sociální sítě, grafičky, fotografa, produkční, datového analytika, moderátora podcastu, PR specialistky a projektové manažerky, již mají bohatou praxi v jednotlivých oborech. Od srpna 2023 pracoval na kampani k Evropskému lázeňskému a balneologickému kongresu, Cenám cestovního ruchu Karlovarského kraje či navrhl novou vizuální identitu kraje. V současně době se intenzivně zabývá kampaněmi, kterými se snaží pomoci řešit problémy kraje v oblasti odlivu obyvatel (s tím související právě probíhající výběrové řízení na pozici koordinátora, jenž tuto problematiku zaštítí), zdravotnictví a školství.

Vedle rozvoje značky Karlovarský kraj a strategické komunikace je další aktivitou komunikačního týmu korporátní a interní komunikace, zejména informování občanů a veřejnosti o činnostech úřadu. Tímto tým reaguje na potřeby jednotlivých oborů, které si často komunikaci vlastní agendy řešily samostatně bez větší efektivity. Naprostou většinu potřeb krajského úřadu je tak schopen pokrýt vlastními silami, ve větší kvalitě a zejména v návaznosti na právě připravovanou strategii regionu. 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace 20. 11. 2023 - 16:59