Domů Aktuality Dokončena rekonstrukce silnice z Horního Slavkova do Krásna

Dokončena rekonstrukce silnice z Horního Slavkova do Krásna

Celkové předpokládané náklady rekonstrukce silnice II/209 Horní slavkov - Krásno činí 41,2 milionů korun. Práce byly zahájeny 20. května letošního roku a dokončeny 15. listopadu. Zhotovitelem byla firma Stavby silnic a železnic, a.s., která opravila úsek vozovky v délce 4,7 km.

Celá stavba byla realizována v rámci projektu „Rekonstrukce a opravy souvislých úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, včetně oprav a rekonstrukcí všech součástí, za účelem zvýšení zbytkové životnosti“, a byla financována ze schváleného úvěrového rámce na uvedený projekt v celkové výši 300 mil. Kč.

Finanční náklady stavby :
Rekonstrukce silnice H. Slavkov – Krásno 27,4 mil. Kč
Rekonstrukce mostu č. 209-004 v H. Slavkově 1,3 mil. Kč
Rekonstrukce opěrných zdí H. Slavkov 12 mil. Kč
Rekonstrukce opěrné stěny Krásno 0,5 mil. Kč

Celkové předpokládané náklady této stavby činí cca 41,2 mil. Kč Na základě výsledku zadávacích řízení, které se uskutečnily v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byla vybrána jako nejvýhodnější zhotovitel firma Stavby silnic a železnic a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ (mimo most 209-004 : Sýkora – stavební činnost).

Stavba byla realizována v termínech :
Zahájení prací : 20.05.2005 Dokončení prací : 15.11.2005 (opěrné zdi H. Slavkov)

Jednalo se o celkovou rekonstrukci silnice č. II/209 v úseku mezi městem H. Slavkov a obcí Krásno na kategorii S 7,5. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní rekonstrukce vozovkových vrstev v délce cca 4,7 km, celkové opravy dvou mostů, dále provedení kompletní rekonstrukce odvodňovacího systému včetně všech propustků, rekonstrukce stávajících opěrných zdí také v délce cca 500 m, záchytných bezpečnostních zařízení a vodorovného dopravního značení.
Datum aktualizace 29. 11. 2005 - 09:43