Úvodní strana > Geografický informační systém > Služby mapového serveru

 Služby mapového serveru

Aplikace dle oblastí

Aktuální aplikace naleznete na novém Geoportálu Karlovarského kraje - http://geoportal.kr-karlovarsky.cz​

Tyto ostatní aplikace budou postupně migrovány do tohoto nového Geoportálu.

Doprava Dopravní zpravodajství, cyklovýlety, ...

 

Územní plánování - Pasportní aplikace "Přehled územně plánovací činnost kraje a obcí", ....

 • Sestavy přehledu - ÚPČ obcí - Pasportní aplikace 'Územně plánovací činnost obcí' - sestavy přehledu
 • Aplikace ÚAP - ATICOM - Aplikace Územně analytických podkladů od firmy ATICOM (přístup zabezpečen heslem)
 • ViewTree Kraj - Databázová aplikace - Dokumentace ÚP Kraje
 • ViewTree Obce - Databázová aplikace - Dokumentace ÚP Obcí KK

 

Školství - pasportní aplikace pro podporu škol, ...

 • Dojezdová vzdálenost - aplikace evidence dojezdových vzdáleností do škol v KK (přístup zabezpečen heslem)
 • Naplněnost škol - aplikace evidence naplnění škol v KK (přístup zabezpečen heslem)

 

Regionální rozvoj - databáze projektů RR

 

Životní prostředí - oblast ochrany ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, aplikace přírodních parků, koncepce ochrany přírody, ...

 

Krizové řízení - subjekty KI, webportál kritické infrastruktury, ...

 

Obecné mapy - správní členění, mapové služby, areál KUKK

 

Dokumenty a nemapové aplikace  - metainformační systém, databázové aplikace, WMS, poskytování dat, OpenGIS, ...

 • Metainformační systém MIcKa - Metainformační Server sloužící k nalezení popisných informací o datových sadách na KÚKK, popis MiS MIcKa
 • Registr UIR-ADR - Databázová aplikace vyhledávání v územně identifikačním registru adres
 • Vyhledávání adres - Vyhledávání v mapách územně identfikačního registru adres
 • Katastr nemovitostí - Databázová aplikace katastru nemovitostí (přístup zabezpečen heslem)
 • Katastrální mapa - Vyhledávání v mapách katastru nemovitostí
 • WMS - Služby WMS (Web Map Service)
 • Co je Gis? - co se skryvá pod pojmem GIS (geografický informační systém)
 • Co je OpenGIS? - co nebo kdo se skrývá pod pojmem Open GIS

 

Metodiky - pravidla pro zadávání dokumentů, úvodní studie a projekty, úvod do metodiky, ...

 

Poskytování dat - aplikace pro poskytování vybraných dat zájmového území. Aplikace vám vybraná data vyřízne a nabídne ke stažení ve formátu ZIP, ...

 

Ostatní - o blast sloužící jako zdroj volně šířitelného softwaru a dat pro vaše použití, odkazy na jiné zdroje dat, ...

​​​​​​​​​​​
Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček, Ing. Jiří Heliks
Datum poslední změny: 28.5.2021 11:06