Kdo nebo co je OpenGIS?

Open GIS Consortium, Inc (OGC) je nezisková, mezinárodní organizace dobrovolně dohodnutých standardů, která řídí vývoj standardů pro geoprostorově založené služby. Pracuje s vládami, soukromými firmami a univerzitami pro vytvoření otevřených softwarových aplikačních programových rozhraní pro geografické informační systémy (GIS) a ostatní technologie. Přijaté standardy jsou vhodné pro veřejné použití a jsou bezplatné.

Interoperability:
 

ESRI rozšiřuje ve svých produktech podporu datových standardů a interoperabilitu

Dvě nová rozšíření produktů ArcGIS a ArcIMS umožňují přímé čtení, transformaci a export dat mnoha formátů.
Firma ESRI oznámila, že pro ArcGIS Desktop verze 9.x je k dispozici extenze pro datovou interoperabilitu (Data Interoperability) a pro ArcIMS 9.x je připravena nová nadstavba Data Delivery pro využití nejrůznějších datových typů. Tyto nadstavby, které vyvinula ESRI společně s firmou Safe Software, jsou založeny na nejnovější technologii přímého přístupu k datům, transformaci a exportu dat. Účelem těchto nadstaveb je co nejširší podpora sdílení dat — uživatelé ArcGIS Desktop a ArcIMS tak budou moci snadno používat a distribuovat data v mnoha formátech.

Tímto vývojem pokračuje ESRI v poskytování technologií založených na otevřených standardech a umožňuje tak svým zákazníkům sdílet nejrůznější geografická data bez ohledu na jejich zaměření, aplikace nebo formát.

Produkty vznikly integrací silných nástrojů firmy Safe Software, která je jedním z předních producentů řešení pro transformace prostorových dat, do ArcGIS Desktop a ArcIMS.

Nadstavba ArcGIS Data Interoperability pracuje s licencemi ArcView, ArcEditor a ArcInfo a poskytuje:

  • možnost číst více než 65 formátů prostorových dat včetně GML, XML, DWG/DXF (AutoDesk), Design (MicroStation), MID/MIF a TAB (MapInfo), Oracle a Oracle Spatial nebo Intergraph GeoMedia Warehouse,
  • možnosti exportu do více než 50 formátů prostorových dat,
  • nástroj pro sémantický překlad dat, který oproti tradiční konverzi přináší novou úroveň funkcionality a pružnosti.

Nadstavba ArcIMS Data Delivery umožní uživatelům snadno vybírat, exportovat a dodávat data v mnoha formátech a souřadnicových systémech z centralizovaného internetového mapového serveru. Tato nadstavba dává uživatelům a administrátorům možnost publikovat data ve všech standardních datových formátech.

ArcGIS Data Interoperability je rozšířením ArcView, ArcEditor a ArcInfo; ArcIMS Data Delivery je rozšířením produktu ArcIMS. Obě rozšíření jsou k dispozici ve  verzi ArcGIS 9.x. Další informace o ArcGIS 9.x najdete na http://www.esri.com/products/index.html.

​ 

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Buček
Datum poslední změny: 25.6.2014 15:47