Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekt: "Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ZZS KK"

 Projekt: "Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ZZS KK"

Logo

Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV”

CZ.1.06/3.4.00/11.07835

Realizace projektu:

Zahájení realizace projektu: 1.7.2012

Tisková konference – představení projektu veřejnosti: 24.4.2012

Ukončení projektu: 30.6.2013

Cíl projektu:

  • Zajištění fungujícího moderního propojení složek integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji a propojení s ostatními kraji v ČR
  • Zavedení datového propojení dispečink – sanitní vozidlo a tím zvýšení efektivnosti zásahů
  • Zvýšení přehledu o operační situaci
  • Zkrácení přepravních časů

Popis projektu:

Komunikace mezi dispečinkem a posádkou sanitních vozidel probíhá nyní na analogové bázi. Dispečink má prostřednictvím GPS modulů v jednotlivých vozidlech přehled o jejich poloze, ale posádka sanitního vozidla nemá informaci o své poloze ani poloze místa zásahu. Posádky sanitních vozů mohou údaje o daném výjezdu plnit do databáze až po příjezdu na základnu. To vše, a ještě další návazné nedostatky současného systému, bude řešeno v rámci projektu, který potrvá od července letošního roku do června roku 2013.

Bude vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň vzájemné propojenosti základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení. Dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.

Celkové náklady projektu dosáhnou výše 35 mil. Kč. Projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Evropská unie tak poskytne dotaci ve výši 28,3 mil. Kč. Zbývajících 6,7 mil. Kč uhradí kraj z vlastních zdrojů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Integrovaný operační program

Materiály ke stažení

Duben 2012 

 

Tisková konference dne 24.4.2012

   Tisková konference 24.4.2012   Tisková konference 24.4.2012   Tisková konference 24.4.2012   Tisková konference 24.4.2012

Říjen 2012

Únor 2013

Duben 2013

  tablet GPS    Nové vybavení vozidel - palubní tablet GPS

Květen 2013

 

 

Tisková konference dne 31.5.2013

       

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Alena Šalátová
Datum poslední změny: 29.4.2015 16:49