Úvodní strana > Region > Regionální inovační strategie

 Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)

Evropská komise stanovila již pro programové období 2014–2020 podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, výzkumu a inovací připravit a realizovat tzv. strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Tato podmínka trvá i pro programové období 2021+.
 
Pro splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena nová Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – viz
 
Národní RIS 3 má 14 krajských příloh – regionálních inovačních strategií každého kraje. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) je ke stažení zde: RIS3_KVK_final.pdf (ris3kvk.cz), a to včetně aktuálního Akčního plánu na 1639737549195227696817975276791625080509.pdf (ris3kvk.cz). RIS3 KVK reaguje na místní potenciál a specifické podmínky kraje. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu založené na inovacích, podpoře podnikání a investic do výzkumu a vzdělávání.​ Podrobnější informace jsou na  Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (ris3kvk.cz)
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 26.1.2022 10:51