Povodně, sucho

Povodňový portál Karlovarského kraje:
 
Povodňový portál je informační portál Karlovarského kraje obsahující veškeré informace vztahující se k povodním v Karlovarském kraji.
  

 Metodické pomůcky pro provádění povodňových prohlídek:

Povodňové prohlídky“  - tato aplikace je určena obcím a je vytvořena za účelem evidence provedených povodňových prohlídek na vodních tocích a v místech možného výskytu povodňových jevů v katastrálním území obce v souladu s požadavky § 72  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (obce mají povinnost 1 x ročně provést povodňovou prohlídku).  Evidují se zde zejména lhůty provádění prohlídek a zjištěné závady na vodních tocích v našem kraji. 
 
Přístup: registrace uživatele přímo na GEOPORTÁLU Karlovarského kraje, kde je při vstupu nutno vyplnit registrační údaje a do kolonky „účel registrace“ napsat: Povodňové prohlídky.

 

Stručný postup registrace:

 1. Aplikace povodňové prohlídky se nachází geoportálu Karlovarského kraje na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz
 2. Nový uživatel se musí registrovat na uvedené stránce - je to řádek nahoře cca uprostřed obrazovky, po kliknutí se otevře přihlašovací formulář.
 3. Uživatel musí vyplnit údaje v přihlašovacím formuláři a do kolonky  „Účel registrace“ doplní Povodňové prohlídky-editace.
 4. Na e-mail uživatel obdrží přihlašovací údaje.
 5. Po dalším přihlášení do Geoportálu  na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz se na úvodní stránce klikne na ikonu „Mapa“.
 6. Po načtení mapy v levém horním rohu se klikne na ikonu „Obsah mapy“, rozbalí se menu a uživatel zvolí „Mapové kompozice“ .
 7. V Mapových kompozicích zvolí  mapu  „Povodňové_prohlídky_Editace“ (editace je určená pro starosty obcí).
 8. Po načtení kompozice se klikne na horní liště na ikonu „Editace“ a lze zadávat body dle šablon a přiložit k editovanému bodu pdf. soubor
 9. Pokud uživatel má již účet na Geoportálu vytvořen, pošle email na  geoportal@kr-karlovarsky.cz s žádostí o přidání nové služby (kompozice) s názvem „Povodňové_prohlídky_Editace“
   
 

Pro obce byla vydána odborem životního prostředí a zemědělství191128-VODA-povodnove-prohlidky-aktualizace.pdfMetodická pomůcka k provádění povodňových prohlídek.

 

Sucho

 

Od 01.02.2021 vešla v platnost novela č. 544/2020 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou byla do zákona implementována nová sucha_novela_prezentace_na_web.pdfHlava X tzv. „Suchá hlava“ (viz § 87a a násl. vodního zákona). 
 
Novelou je definováno sucho = hydrogeologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek, poklesu průtoku ve vodních tocích a poklesu hladiny podzemních vod.
V takovém případě vydávají opatření pro zvládání sucha vodoprávní úřady dle kompetencí stanovených vodním zákonem, viz následující metodická pomůcka: SUCHO-prehled-ukonu-2021.pdfSUCHO - prehled úkonů 2021.
 
Dále je novelou definován „Stav nedostatku sucha“, kdy kompetence pro vydání opatření pro zvládání tohoto stavu přebírá jakožto správní orgán krajská příp. ústřední komise pro sucho (Personalni_obsazeni_ komise_Sucho.pdf„členové krajské komise pro sucho“)
Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Smolík, Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 22.9.2022 10:53