Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod zahrnuje:
 
Národní plán povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
 
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
 
Plán dílčího povodí Berounky,
který pořizuje Povodí Vltavy, s. p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady. Nyní probíhá III. Plánovací období 2021 – 2027 a postupně je zpracováván Plán dílčího povodí Berounky | pvl.cz , dokud nebude tento plán schválen, tak platí stále PDP Berounky - uvod (pvl.cz) (II. Plánovací období 2015 – 2021),
 
 Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
který pořizuje Povodí Ohře, s. p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady nyní probíhá III. Plánovací období 2021 – 2027  a postupně je zpracováván Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: Povodí Ohře (poh.cz) dokud nebude tento plán schválen, tak platí stále Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: Povodí Ohře (poh.cz) (II. Plánovací období 2015 – 2021).
 
Všechny plány jsou k nahlédnutí na webových stránkách jejich pořizovatelů.
 
V současné době probíhá zpracování dílčích plánů povodí pro další šestileté období, a to roky 2021 – 2027.

 

 Oznámení o zveřejnění informace o návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí  (vyvěšeno 25.08.2022, sejmuto 12.09.2022)
  ___________________________________________________________________________________________________
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 22.9.2022 10:33