Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Informace vodoprávního úřadu

 Informace vodoprávního úřadu

 
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovka, ř. km 21.110 až 23,460
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Vltavy, státní podnik, jakožto správce vodního toku Hadovka, na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku na území Karlovarského kraje, a to v úseku ř. km 21,110 až 23,460 ležícím v katastrálním území Pěkovice.

Tento návrh je k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:
210310-NavrhOOP-ZU-Hadovka.pdfNávrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovka
 
 INFORMACE PRO OBCE a ostatní – DOTACE VODA
 
Shrnutí dostupných dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství, zahrnující i v současné době aktuální problematiku propojování vodárenských soustav, naleznete na odkaze: 
 
 
 
Vodoprávní úřad krajského úřadu si dovoluje připomenout všem vlastníkům bezodtokých jímek („žump“), že od roku 2019 došlo ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod v těchto jímkách. Zároveň od roku 2021 dojde ke zpřísnění kontroly plnění zákonných povinností při likvidaci odpadních vod v jímkách (četnost vyvážení, doklady, těsnost jímek).
 
201116_ZZ_info_zumpy.jpg

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 10.3.2021 10:59