Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Informace vodoprávního úřadu

 Informace vodoprávního úřadu

 
INFORMACE PRO OBCE a ostatní – DOTACE VODA
 
 
Shrnutí dostupných dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství, zahrnující i v současné době aktuální problematiku propojování vodárenských soustav, naleznete na odkaze: 
 
 
 
Vodoprávní úřad krajského úřadu si dovoluje připomenout všem vlastníkům bezodtokých jímek („žump“), že od roku 2019 došlo ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod v těchto jímkách. Zároveň od roku 2021 dojde ke zpřísnění kontroly plnění zákonných povinností při likvidaci odpadních vod v jímkách (četnost vyvážení, doklady, těsnost jímek).
 
201116_ZZ_info_zumpy.jpg

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 16.11.2020 15:26