Úvodní strana > Životní prostředí > Odpadové hospodářství

 Odpadové hospodářství

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016 - 2025

 

ODPADY_POH_KVK_sledovani_koncepce.pdfSledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ODPADY_POH_KVK_informace_zohledneni_pozadavku.pdfInformace o tom, jak byly zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR ke koncepci

ODPADY_POH_KVK_stanovisko_MZP.pdfStanovisko_MZP Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce POH Karlovarského kraje 2016 - 2025

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016 - 2025 - Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

 

Veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje“ a „Vyhodnocení koncepce POH KVK 2016-2025 z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“, konané dne 22.9.2015

ODPADY_prezentace_POH.pptxPlán odpadového hospodářství Karlovarského kraje (prezentace)

ODPADY_vyhodnoceni_SEA_POH.pptVyhodnocení koncepce POH KVK 2016-2025 (prezentace)

ODPADY_zapis_projednani_POH.pdfZápis z veřejného projednání POH 

 

Informace pro veřejnost:

vyhodnoceni_POH KK_final 2016.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2016

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady (včetně autovraků)

Metodika pro obce  

    • Poplatek za komunální odpad
    • Řešení problematiky autovraků
    • Řešení problematiky „černých skládek“

 

Informace pro provozovatele:


Materiály Karlovarského kraje: 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Ulrika Lillová
Datum poslední změny: 9.8.2018 11:59