Úvodní strana > Životní prostředí > Dotace a grantové programy

 Dotace a grantové programy

Dotace Karlovarského kraje


Schválené příspěvky KK
 

Dotace - Ministerstvo zemědělstvíDotace - Ministerstvo životního prostředí 

  • Program péče o krajinu
  • Výzva č. 3/2016 Ministerstva životního prostředí ČR - dotace k projektům mj. na domovní čistírny odpadních vod
    (Finanční podpora na „Udržitelné hospodaření s vodami v obcích do 500 obyvatel“) 

 

Finanční podpora z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech - tzv. "Kotlíková dotace"

  • Bližší informace: Odbor investic a grantových schémat

​ 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Jana Harzerová
Datum poslední změny: 15.11.2016 9:02