Úvodní strana > Životní prostředí > Povodňová ochrana

 Povodňová ochrana

Velké povodně patří v České republice k nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám, způsobujícím obrovské materiální škody a ztráty na lidských životech. Dvoutýdenní vlna katastrofálních srpnových povodní roku 2002 zasáhla více než jednu třetinu území České republiky. Zaplaveno bylo 6% území ČR, více než 200 tisíc lidí muselo být evakuováno.

Území Karlovarského kraje bylo zasaženo proti jiným krajům pouze okrajově. I přes relativně nízké škody, které povodeň způsobila, nesmíme nebezpečí povodně v našem kraji v žádném případě podceňovat. Mnohé škody byly způsobeny z části i nepřipraveností lidí a jejich majetku, čelit ničivé síle vody.

Metodika_obce_povodně_graf.pdfMetodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

I  z těchto důvodů vytvořil odbor životního prostředí a zemědělství tyto stránky, které by měly sloužit jako stručný průvodce problematikou povodní. Průběžně bychom chtěli doplnit zejména praktické zkušenosti a data z Karlovarského kraje.


Počátkem roku 2006 byl dokončen digitální Povodňový plán Karlovarského kraje. Tento dokument svou strukturou a technologií plně navazuje na digitální povodňový plán České republiky. V roce 2012 byl dokončen projekt aktualizace tohoto digitálního Povodňového plánu Karlovarského kraje, jehož součástí bylo též vytvoření digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Sokolov, Ostrov a Karlovy Vary.  
Přístup k těmto digitálním povodňovým plánům můžete nalézt zde:

V roce 2012 byla vypracována studie rizikových území v Karlovarském kraji, která mohou být v důsledku přívalové srážky ohrožena přívalovou (bleskovou) povodní.
Přístup k této studii můžete nalézt zde:

Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Smolík
Datum poslední změny: 11.11.2013 8:29