Základní povinnosti

Povinnosti dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií:

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A

 • zpracovat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu (dle § 3 zákona)
 • posouzení rizik závažné havárie (dle § 9 zákona)
 • zaslat krajskému úřadu OZPaZ_VODA_navrh_na_zarazeni_2016.docnávrh na zařazení objektu do skupiny A dle přílohy č. 2 zákona o skupiny A dle přílohy č. 2 zákona
 • zpracovat bezpečnostní program a předložit ho ke schválení krajskému úřadu (§ 10 zákona) – správní poplatek 40000 Kč
 • poskytovat součinnost krajskému úřadu a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce při zpracování posudku k návrhu bezpčenostního programu - posudek nechává zpracovat krajský úřad v rámci řízení o schválení bezpečnostního programu (§ 18-19 zákona)
 • seznámit s bezpečnostním programem zaměstnance a jiné osoby (§ 15 zákona)
 • zajišťovat aktualizace bezpečnostního programu, pokud se změní druh nebo množství nebezpečné látky a aktualizaci předložit ke schválení krajskému úřadu (§ 14 zákona) – správní poplatek 20000 Kč
 • vždy jednou za 5 let od schválení bezpečnostního programu přezkoumat bezpečnostní program a záznam o přezkoumání zaslat krajskému úřadu (§ 11 zákona)
 • sjednat si pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie - do 100 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se schvaluje bezpečnostní program; předložit krajskému úřadu ověřenou kopii pojištění - do 30 dnů od uzavření; hlásit krajskému úřadu změny v pojištění (§ 33 zákona
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení a zaslat jej na vědomí krajskému úřadu a příslušné správě kraje Policie ČR (§ 21 zákona)
 • zajišťovat a prověřovat (každý rok) bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektu, zápis z toho uchovávat 3 roky a předkládat kontrole prováděnou krajským úřadem a Policií ČR (§ 22 a § 39 odst. 4 zákona)
 • zpracovává hlášení o vzniku závažné havárie a konečnou zprávu o závažné havárii (§ 36 zákona)
 • nejméně jednou za 3 roky v objektu proběhne kontrola dle § 39 zákona.

 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B

 • zpracovat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu (dle § 3 zákona)
 • posouzení rizik závažné havárie (dle § 9 zákona)
 • zaslat krajskému úřadu  OZPaZ_VODA_navrh_na_zarazeni_2016.docnávrh na zařazení objektu do skupiny B dle přílohy č. 2 zákona
 • zpracovat bezpečnostní zprávu a předložit ho ke schválení krajskému úřadu (§ 12 zákona) – správní poplatek 60000 Kč
 • poskytovat součinnost krajskému úřadu a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce při zpracování posudku k návrhu bezpčenostní zprávy - posudek nechává zpracovat krajský úřad v rámci řízení o schválení bezpečnostní zprávy (§ 18-19 zákona)
 • seznámit s bezpečnostní zprávou zaměstnance a jiné osoby (§ 15 zákona)
 • zajišťovat aktualizace bezpečnostní zprávy, pokud se změní druh nebo množství nebezpečné látky a aktualizaci předložit ke schválení krajskému úřadu (§ 14 zákona) – správní poplatek 30000 Kč
 • vždy jednou za 5 let od schválení bezpečnostní zprávu posoudit bezpečnostní zprávu a zprávu o posouzení zaslat krajskému úřadu ke schválení (§ 13 zákona) - správní poplatek 15000 Kč
 • zpracovat pro objekt vnitřní havarijní plán a zaslat ho krajskému úřadu k evidenci a archivaci (§ 23 zákona)
 • zajišťovat aktualizace a prověření (jednou za 3 roky) vnitřního havarijního plánu – změny a aktualizace předkládat krajskému úřadu (§ 25 zákona)
 • předložit krajskému úřadu podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a spolupracovat s krajským úřadem a hasičským záchranným sborem na zajištění havarijní připravenosti (§ 26-27 zákona) – zónu havarjního plánovaní stanoví krajský úřad a pro ni zpracuje hasičský záchranný sbor vnější havarijní plán
 • spolupracovat s krajským úřadem a hasičským záchranným sborem při zpracování informace o nebezpečí závažné havárie, která je určena pro veřejnost (§ 35 zákona)
 • sjednat si pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie - do 100 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se schvaluje bezpečnostní program; předložit krajskému úřadu ověřenou kopii pojištění - do 30 dnů od uzavření; hlásit krajskému úřadu změny v pojištění (§ 33 zákona
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení a zaslat jej na vědomí krajskému úřadu a příslušné správě kraje Policie ČR (§ 21 zákona)
 • zajišťovat a prověřovat (každý rok) bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektu, zápis z toho uchovávat 3 roky a předkládat kontrole prováděnou krajským úřadem a Policií ČR (§ 22 a § 39 odst. 4 zákona)
 • zpracovává hlášení o vzniku závažné havárie a konečnou zprávu o závažné havárii. (§ 36 zákona)
 • ​nejméně jednou za rok v objektu proběhne kontrola dle § 39 zákona

 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 26.2.2016 14:03