Úvodní strana > Životní prostředí > Prevence závažných havárií

 Prevence závažných havárií

Agenda prevence závažných havárií se týká především podnikatelských subjektů, které mají ve svém objektu umístěny nebezpečné chemické látky. Povinnosti provozovatelů těchto objektů se řídí množstvím a typem umístěných nebezpečných látek a jsou upraveny platnou legislativou.

 


Pracovník Krajského úřadu Karlovarského kraje pro Prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a nakládání s chemickými látkami:

Mgr. Andrea Krýzlová 
telefon: 354 222 295 
e-mail:  andrea.kryzlova@kr-karlovarsky


Hlášení závažné havárie


 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 8.10.2018 12:44