Úvodní strana > Životní prostředí > Prevence závažných havárií > Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

 Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

Seznam subjektů na území Karlovarského kraje zařazených do skupiny A nebo B
podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

OBJEKT SÍDLO UMÍSTĚNÍ OBJEKTU​​ SKUPINA​ ​DOKUMENTACE
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. ​Sokolov, Staré nám. 65 ​Vřesová, div. Tlaková plynárna A ​Do 30. 6. 2021 bude předložen nový bezpečnostní program, v současné době ponecháváme v evidenci schválené posouzení bezpečnostní zprávy  "září 2016" (č. j. 3203/ZZ/16-8 z 21. 7. 2017) + navazující revize č. 3 aktuální bezpečnostní zprávy "únor 2018".
​LINDE GAS, a. s. ​​Praha 9, U Technoplynu 1324 ​Vřesová, ASU B Schválená bezpečnostní zpráva, resp. aktualizace "říjen 2018" (č. j. 2086/ZZ/16-16 z 6. 12. 2018)
​Synthomer a. s. ​Sokolov, Tovární 2093 ​Sokolov, Tovární ul. B Zpráva o posouzení a aktualizace bezpečnostní zprávy "2017" - ve schvalovacím řízení (změny v objektu + úpravy dokumentace po zdrženém posudku VÚBP)
OQEMA, s.r.o.​ ​Šenov, Těšínská 222 ​Sokolov, Tovární ul. A Bezpečnostní program, resp. aktualizace "červenec 2019" - ve schvalovacím řízení  (zdržení VÚBP s posudkem).
​ČEPRO, a. s. ​Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12 ​Hájek u Karlových Varů, Ostrov B Schválená bezpečnostní zpráva, resp. aktualizace "vydání č. 3 - prosinec 2019"    (č. j. KK/1105/ZZ/19-14 ze 7. 2. 2020)
 
SCHVÁLENÉ bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávy a vnější havarijní plány jsou VEŘEJNOSTI k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství a havárií (kanc. č. 234 v budově C).
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 1.4.2021 8:44