Úvodní strana > Životní prostředí > Prevence závažných havárií > Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

 Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

Seznam subjektů na území Karlovarského kraje zařazených do skupiny A nebo B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

OBJEKT
SÍDLO
UMÍSTĚNÍ OBJEKTU​​
SKUPINA​
​DOKUMENTACE
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
​Sokolov,
Staré nám. 65
​Vřesová, div. Tlaková plynárna
​A
Bezpečnostní program (červen 2021/únor 2022) je schválen (č. j. KK/3116/ZZ/21-10 ze 17. 3. 2022).
​LINDE GAS, a. s.
​​Praha 9,
U Technoplynu 1324
​Vřesová, ASU
​B​
Bezpečnostní zpráva, resp. aktualizace (říjen 2018), je schválená (č. j. 2086/ZZ/16-16 z 6. 12. 2018).
​Synthomer a. s.
​Sokolov,
Tovární 2093
​Sokolov, Tovární ul.
​B
Zpráva o posouzení (2017) a aktualizace bezpečnostní zprávy (duben 2021) jsou schváleny (č. j. 3617/ZZ/17-28 z 22. 4. 2021)
OQEMA, s.r.o.​
​Šenov, Těšínská 222
​Sokolov, Tovární ul.
​A
Bezpečnostní program, resp. jeho aktualizace (6/2019, 6/2020), je schválena (č. j. KK/4191/ZZ/19-10 z 28. 7. 2020).
​ČEPRO, a. s.
​Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12
​Hájek u Karlových Varů, Ostrov
​B
​Bezpečnostní zpráva, resp. její aktualizace (prosinec 2019), je schválená (č. j. KK/1105/ZZ/19-14 ze 7. 2. 2020)

SCHVÁLENÉ bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávy a vnější havarijní plány jsou VEŘEJNOSTI k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství a havárií (kanc. č. 234 v budově C).
 
V Karlovarském kraji je stanovena zóna havarijního plánování pro objekt chemických závodů v Sokolově Synthomer a. s. – její vymezení:  https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/Zonyhavarijnihoplanovani.
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 22.9.2022 12:34