Úvodní strana > Životní prostředí > Prevence závažných havárií > Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

 Zařazení objektů na území Karlovarského kraje do skupin

Seznam subjektů na území Karlovarského kraje zařazených do skupiny A nebo B
podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

OBJEKT SÍDLO UMÍSTĚNÍ OBJEKTU​​ SKUPINA​ ​DOKUMENTACE Pozn.​​ Info
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. ​Sokolov, Staré nám. 65 ​Vřesová, div. Tlaková plynárna B ​Schválená bezpečnostní zpráva i její aktualizace, resp. posouzení bezpečnostní zprávy. ​posouzení BZ schv. rozh. ze dne
21. 7. 2017
​předložena Zpráva o posouzení BZ
​LINDE SOKOLOVSKÁ, s.r.o. ​​Praha 9, U Technoplynu 1324 ​Vřesová, LZA B Schválená bezpečnostní zpráva i její aktualizace, resp. posouzení bezpečnostní zprávy. ​posouzení BZ schv. rozh. ze dne
5. 3. 2012
​předložena aktualizace BZ (červen 2016)
​Synthomer a. s. ​Sokolov, Tovární 2093 ​Sokolov, Tovární ul. B Schválená bezpečnostní zpráva i její aktualizace, resp. posouzení bezpečnostní zprávy. ​dříve Momentive; v 2016 odkoupeni spol. Synthomer; roh. o schv.posouzení BZ ze dne 2. 10. 2012 ​předložena aktualizovaná BZ (říjen 2017)
OQEMA, s.r.o.​ ​Šenov, Těšínská 222 ​Sokolov, Tovární ul. A Bezpečnostní program schválen. ​BP schv. rozh. ze dne  13. 2. 2015; dříve EURO-Šarm,
s. r. o.
​pracují na revizi posouzení; podmínky se nemění
​ČEPRO, a. s. ​Praha 7, Dělnická č. p. 213, č. or. 12 ​Hájek u Karlových Varů, Ostrov B Schválená bezpečnostní zpráva i její aktualizace, resp. posouzení bezpečnostní zprávy. ​znovuzařazeno do B na zákl. nového seznamu neb.lát. rozh. ze dne 14. 3. 2016; posouzení BZ schv. rozh. ze dne
8. 2. 2013
​předložena Zpráva o posouzení BZ (únor 2018)
 
SCHVÁLENÉ bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávy a vnější havarijní plány jsou VEŘEJNOSTI k dispozici k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství a havárií (kanc. č. 234 v budově C).
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 29.10.2018 8:49