Úvodní strana > Životní prostředí > Plán odpadového hospodářství

 Plán odpadového hospodářství


Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje:

Plán odpadového hospodářství 2016 - 2025

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Informace o tom, jak byly zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR ke koncepci
Stanovisko MŽP Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce POH Karlovarského kraje 2016 - 2025
 
Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:

SEA_POH_KVK_05112015.pdfSEA POH KVK

PRILOHA_1_SEA POH KVK_05112015.pdfPříloha č.1 Vyhodnocení zohlednění cílů ve strategických dokumentech

PRILOHA_2_SEA POH KVK_05112015.pdfPříloha č.2 Vyhodnocení vlivů zásad, cílů a opatření na sledované složky životního prostředí

PRILOHA_3_SEA POH KVK_05112015.pdfPříloha č.3 Specifická opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí

 
Materiály z veřejného projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje“ a „Vyhodnocení koncepce POH KVK 2016-2025 z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“, konané dne 22. 9. 2015:

 

181108-Zprava-o-plneni-cilu-POH.pdfZpráva o plnění cílů POH Karlovarského kraje za roky 2016 a 2017

 

Vyhodnocení POH Karlovarského kraje za 2020.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2020

210208-Vyhodnoceni-POH-KK-2019.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2019

200312-Vyhodnoceni-POH-KK-2018.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2018

181108-Vyhodnoceni-POH-2017.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2017

vyhodnoceni_POH KK_final 2016.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2016

180924-vyhodnoceni-POH-2015.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2015

180924-Vyhodnoceni-POH-2014.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2014

180924-vyhodnoceni-POH-2013.pdfVyhodnocení POH Karlovarského kraje za rok 2013

Za stránku zodpovídá: Mgr. Ulrika Lillová
Datum poslední změny: 13.1.2022 14:56