Evidence

Formulář evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru

Formulář – tabulka A až F  identifikace rybníkáře / uživatele rybářského revíru, evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu ryb a lovu ryb a vodních organismů v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení

  • Tabulky A až D se předkládají jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce
    více než 150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního (dále jen „ryb lososovitých“)
    nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů.
  • Údaje v tabulce E se předkládají krajskému úřadu - orgánu státní správy rybářství jen na vyžádání.
  • Evidence uloveného úhoře říčního (Anguilla anguilla) a lososa obecného (Salmo salar) obsahuje údaje uvedené tabulce F.
  • Termín odevzdání evidence je do 30.dubna.
Za stránku zodpovídá: Ing. Zdeňka Poláková
Datum poslední změny: 17.4.2015 7:46