Úvodní strana > Životní prostředí > CITES - mezinárodní úmluva

 CITES - mezinárodní úmluva

Úmluva upravuje pravidla pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry, který je jednou z hlavních příčin vymírání stále většího počtu volně žijících druhů.

Česká republika přistoupila k této úmluvě 25. srpna 1992. Úmluva byla zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. Po vstupu České republiky do Evropské unie se postupuje podle předpisů Evropského společenství, které v naší legislativě upravuje  zákon č. 100/2004 Sb.

Účelem úmluvy je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s vybranými ohroženými druhy. Úmluva CITES v současné době chrání asi 5 000 druhů živočichů a 28 000 druhů rostlin celého světa.

V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR a vědeckým orgánem CITES s celostátní působností Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí. Regionálními výkonnými orgány se staly po vstupu ČR do EU také krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků.

Formuláře se stažení:

 

OZPaZ_OP_zadost_cites.pdfŽádost o výjimku ze zákazu obchodních činností

CITES_zadost_vyj_obchod_p.docx.docPříloha k žádosti o výjimku

PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

 

CITES_ZAK-info_ODOIMZ-Informace_k_zakovi_pro_verejnost_final-20161129.pdfInformace k problematice registrace a vydávání výjimek pro žaka šedého (Psittacus erithacus) v návaznosti na jeho zařazení do přílohy CITES I na CoP17

Za stránku zodpovídá: Martin Chochel DiS.
Datum poslední změny: 16.3.2017 9:02