Úvodní strana > Zdravotnictví > Informace o volných kapacitách poskytovatelů zdravotních služeb v Karlovarském kraji

  Informace o volných kapacitách poskytovatelů zdravotních služeb v Karlovarském kraji


Zajistit poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům je povinna podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pouze zdravotní pojišťovna.

V případě, že občané poptávají určitý druh zdravotní péče, musí se s žádostí obrátit na zdravotní pojišťovnu, u které jsou pojištěni.

 

Volne_kapacity_webb 11042022.xlsxVolné kapacity poskytovatelů zdravotních služeb v Karlovarském kraji

(Krajský úřad Karlovarského kraje neručí za údaje o volných kapacitách, údaje zasílají poskytovatelé zdrav. služeb.)

 

Výzva pro poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnická zařízení) s místem poskytování zdravotních služeb na území Karlovarského kraje:

V případě, že poskytovatelé zdravotních služeb nemají naplněnou kapacitu a přijímají nové pacienty, mohou o této skutečnosti informovat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví na e-mailové adrese: veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz

Tyto informace budou následně uveřejněny na této webové stránce.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Bartošová
Datum poslední změny: 11.4.2022 12:19