Úvodní strana > Zdravotnictví > Reforma psychiatrické péče v České republice

  Reforma psychiatrické péče v České republice


V roce 2013 byla schválena strategie Reformy psychiatrické péče v ČR.

V rámci reformy jsou iniciovány systémové, organizační a legislativní změny vedoucí k nastavení odpovídajících úhradových mechanismů a k zavedení pevné a jasně strukturované meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb ale i v oblastech pracovního trhu, školství, justice či bezpečnosti:
 
V květnu 2018 vznikla v rámci Karlovarského kraje „Koordinační skupina Karlovarského kraje pro zajištění změn v systému péče o osoby s duševním onemocněním“.
 
Účel a organizační pravidla koordinační skupiny Karlovarského kraje pro zajištění změn v systému péče o osoby s duševním onemocněním:
 
 Schůzky koordinační skupiny:
 
Brožura "Práva pacientů a jak se jich domoci"
 
Adresář ambulantních psychiatrů, klinických psychologů, sexuologů, ale i jiných lékařů v našem kraji a v  celé ČR:
 
 
 
Každý kraj má svého regionálního konzultanta:
 
V Karlovarském kraji je regionálním konzultantem:
 
Bc. Edit Kunertová, DiS.​
regionální konzultant - Karlovarský kraj
Reforma psychiatrické péče - projekt Deinstitucionalizace
Ministerstvo zdravotnictví ČR
 
Dne 08.11.2021 byl Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1176/11/21 schválen KRAJSKÝ PLÁN PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
 
AKTUALITY V OBLASTI REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  _____________________________________________________________

ARCHIV

 

 

  • Poradna Světlo Karlovy Vary - pomoc osobám se závislostí  - Poradna Světlo

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 

 

                      

  

 

 

 

  • Konference na téma „Vznik Center duševního zdraví a boření zažitých stigmat v oblasti duševního zdraví“ - zpráva

 

 
 

 

 

 
 
  • Dotazníkové šetření ve věci mapování potřeb lidí s autismem v Karlovarském kraji (do 15.9.2018). Dotazník je určen rodičům dětí s autismem (i rodičům dětí již dospělých) a jeho podobu najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/R4F5A8K7S7E9G1K1K

Za stránku zodpovídá: Ing. Šárka Ištvánová
Datum poslední změny: 26.11.2021 12:16