Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekt "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"

 Projekt "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"

Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí
Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01273
 
Žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou Karlovarská krajská nemocnice, a.s. a APDM KK, p.o.
 
Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro pořízení zdravotnického přístroje - lineárního urychlovače (včetně kompletního příslušenství), který má za úkol nahradit stávající lineární urychlovač na oddělení radiační onkologie v nemocnici v Chebu. Po uvedení do provozu převezme veškerou léčebnou radioterapii onkologicky nemocných pacientů prováděnou na výše uvedeném oddělení a dojde k výraznému zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče v Chebu resp. v Karlovarském kraji.
Záměrem předkládaného projektu je realizace stavební části spočívající v demolici stávajícího zcela
nevyhovujícího objektu a v přístavbě objektu lineárního urychlovače a nutného zázemí, tzv. bunkru. Stavební akce zahrnuje kompletní přístavbu jednopodlažní budovy s vybavením pro umístění a provoz lineárního urychlovače na onkologickém oddělení nemocnice v Chebu. Součástí stavby se stane i zázemí pro pacienty a zdravotníky a nová přípojka nízkého napětí do rozvodny energocentra.
 
Datum zahájení projektu: 1.1.2014
Datum zahájení stavby: 18.12.2014
Předpokládané datum uvedení stavby do provozu: 4.10.2015
Datum ukončení projektu: 30.10.2015
 
Celkové náklady na projekt byly poskytovatelem dotace schváleny ve výši 36 420 736,98 Kč, z čehož dotace z rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti severozápad jsou předpokládány ve výši 25 820 848,29 Kč a vlastní podíl Karlovarského kraje je předpokládán ve výši 10 599 888,69 Kč.
 
Stavební práce provádí společnost Metrostav a.s., technický dozor vykonává společnost Investon s.r.o.
 
Uvedení stavby do provozu je předpokládáno nejpozději ke dni 4.10.2015.
 
nemcheb.jpg

Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Cettlová
Datum poslední změny: 29.4.2015 16:50