Úvodní strana > Zdravotnictví > Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"

 Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"

rop.jpg
 
Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech
 
Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01253
Žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou Karlovarská krajská nemocnice, a.s. a APDM KK, p.o.
 
Předmětem projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech je opustit pavilony L a M ve spodní části areálu nemocnice v Karlových Varech, které jsou ve velmi nevyhovujícím až kritickém stavebnětechnickém stavu a přestěhovat je do centrálních, hlavních pavilonů areálu nemocnice (do pavilonu B), z nichž byla část kapacit přestěhována, tedy uvolněna do nově otevřeného Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu (pavilonu A). Dále projekt zahrnuje přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad část pavilonu B a také nástavby pro ORL. Vnitřní úpravy nástavby však nejsou zahrnuty do předkládaného dotačního projektu a jsou řešeny samostatně jako projekt přímo navazující na tento předkládaný dotační projekt a současně též realizovaný.
 
Datum zahájení projektu: 1.12.2011
Datum zahájení stavebních prací: 18.2.2015
Předpokládané datum uvedení stavby do provozu: 15.10.2015
Datum ukončení projektu: 30.10.2015
 
Celkové náklady na projekt byly poskytovatelem dotace schváleny ve výši 121 267 904,76 Kč, z čehož dotace z rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti severozápad jsou předpokládány ve výši 85 000 000,00 Kč a vlastní podíl Karlovarského kraje je předpokládán ve výši 36 267 904,76 Kč.
 
Stavební práce provádí společnost OHL ŽS, a.s., technický dozor vykonává společnost Investon s.r.o.
 
 nemkv.jpg
Za stránku zodpovídá: Ing. Denisa Cettlová
Datum poslední změny: 29.4.2015 16:50