Úvodní strana > Zdravotnictví > Náborové příspěvky

  Náborové příspěvky


Náborové příspěvky určené zaměstnancům vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje

 
POSKYTOVÁNÍ NÁBOROVÝCH PŘÍSPĚVKŮ UKONČENO
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne 15.6.2020 rozhodlo o ukončení poskytování náborových příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro zdravotníky v nemocnicích, a to po vyčerpání přidělených finančních prostředků pro rok 2020. 
 
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 435/12/19 schválilo dne 16. 12. 2019 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje s účinností od 1. 1. 2020.
 
Vybraná oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků s účinností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020:
 
Nemocnice Karlovy Vary:
-                    kardiologie
-                    TRN  (plicní)
-                    interna
 
Nemocnice Cheb:
-                    interna
-                    chirurgie
 
Nemocnice Sokolov:
-                    interna
-                    pediatrie
-                    radiologie
 
Nemocnice Ostrov:
-                    NIP, ARO, OVP (násl. intenziv. péče, anestez. a resuscit., odlehč.   ventil. péče
-                    psychiatrie
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 36/02/06 ze dne 17.02.2020 schválilo nové vymezení vybraných oddělení nemocnic s účinností od 18.02.2020 do 30.06.2020 v Nemocnici Karlovy Vary:.
 
 Nemocnice Karlovy Vary:
- kardiologie
- TRN (plicní)
- interna
- OARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína)
 
Důležité dokumenty:
 
     Vzorová smlouva   
                                    
 
Kontakty:

 

 
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Šárka Ištvánová
Datum poslední změny: 31.8.2020 8:30