Úvodní strana > Zdravotnictví > Náborové příspěvky

  Náborové příspěvky


Informace o motivačních příspěvcích určených na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji

 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 46/02/19 schválilo dne 28. 2. 2019 Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie (dále „Podmínky“).

 

Důležité dokumenty:

Podmínky pro poskytnutí motivačních příspěvků
Vzorová smlouva
Žádost

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464

 


 

Informace o náborových příspěvcích určených zaměstnancům vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 121/04/19 schválilo dne 25. 4. 2019 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje.
 
Vybraná oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků:
 
Nemocnice Karlovy Vary:
-           ARIM - oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
-           RDG - radiodiagnostické oddělení
-           TRN - plicní oddělení
 
Nemocnice Cheb:
-           Interní oddělení
-           Chirurgické oddělení
-           Oddělení radioterapie a klinické onkologie
 
Nemocnice Sokolov:
-           Interní oddělení
-           Neurologické oddělení
 
Nemocnice Ostrov:
-           Interní oddělení
-           Psychiatrické oddělení
 
Důležité dokumenty:
 
                   Podmínky pro poskytnutí náborového příspěvku
                   Vzorová smlouva
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464
 

 ARCHIV
 
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jitka Hloušková
Datum poslední změny: 3.6.2019 11:28