Úvodní strana > Zdravotnictví > Náborové příspěvky

  Náborové příspěvky


Informace o motivačních příspěvcích určených na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji

 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 46/02/19 schválilo dne 28. 2. 2019 Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie (dále „Podmínky“).

 

Důležité dokumenty:

Podmínky pro poskytnutí motivačních příspěvků
Vzorová smlouva
Žádost

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464

 


Informace o náborových příspěvcích určených zaměstnancům vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 435/12/19 schválilo dne 16. 12. 2019 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje s účinností od 1. 1. 2020.
 
Vybraná oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků s účinností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020:
 
Nemocnice Karlovy Vary:
-                    kardiologie
-                    TRN  (plicní)
-                    interna
 
Nemocnice Cheb:
-                    interna
-                    chirurgie
 
Nemocnice Sokolov:
-                    interna
-                    pediatrie
-                    radiologie
 
Nemocnice Ostrov:
-                    NIP, ARO, OVP (násl. intenziv. péče, anestez. a resuscit., odlehč.   ventil. péče
-                    psychiatrie

 

Důležité dokumenty:
 
          Vzorová smlouva
                  
                  
 
Kontakty:

Za stránku zodpovídá: Ing. Jitka Hloušková
Datum poslední změny: 8.1.2020 10:18