Úvodní strana > Zdravotnictví > Náborové příspěvky

  Náborové příspěvky


Informace o náborových příspěvcích určených na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji

 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 251/16/18 schválilo dne 21. 6. 2018 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie (dále „Podmínky“).

 

Důležité dokumenty:

Podmínky pro poskytnutí náborových příspěvků
Vzorová smlouva
Žádost

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464

 


 

Informace o náborových příspěvcích pro zdravotnické pracovníky pracující v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 420/12/18 schválilo dne 13. 12. 2018 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro zdravotnické pracovníky nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje.

Účelem zavedení náborového příspěvku je naléhavé řešení současného nedostatku lékařského a nelékařského zdravotnického personálu nemocnic na území Karlovarského kraje poskytujících akutní lůžkovou péči.
 
Důležité dokumenty:
      Vzorová smlouva
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464

Za stránku zodpovídá: Ing. Jitka Hloušková
Datum poslední změny: 17.1.2019 9:02