Úvodní strana > Zdravotnictví > Náborové příspěvky

  Náborové příspěvky


Náborové příspěvky určené zaměstnancům vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 435/12/19 schválilo dne 16. 12. 2019 Podmínky pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje s účinností od 1. 1. 2020.
 
Vybraná oddělení nemocnic pro poskytování náborových příspěvků s účinností od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020:
 
Nemocnice Karlovy Vary:
-                    kardiologie
-                    TRN  (plicní)
-                    interna
 
Nemocnice Cheb:
-                    interna
-                    chirurgie
 
Nemocnice Sokolov:
-                    interna
-                    pediatrie
-                    radiologie
 
Nemocnice Ostrov:
-                    NIP, ARO, OVP (násl. intenziv. péče, anestez. a resuscit., odlehč.   ventil. péče
-                    psychiatrie
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 36/02/06 ze dne 17.02.2020 schválilo nové vymezení vybraných oddělení nemocnic s účinností od 18.02.2020 do 30.06.2020 v Nemocnici Karlovy Vary:.
 
 Nemocnice Karlovy Vary:
- kardiologie
- TRN (plicní)
- interna
- OARIM (anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína)
 
Důležité dokumenty:
 
     Vzorová smlouva   
                                    
 
Kontakty:

 


Motivační příspěvky určené na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 46/02/19 schválilo dne 28. 2. 2019 Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie (dále „Podmínky“).
 
Důležité dokumenty:
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464
 
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jitka Hloušková
Datum poslední změny: 4.3.2020 11:25