Úvodní strana > Zdravotnictví > Motivační příspěvky na specializační vzdělávání praktických lékařů

  Motivační příspěvky na specializační vzdělávání praktických lékařů


Motivační příspěvky určené na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK č. 46/02/19 schválilo dne 28. 2. 2019 Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie (dále „Podmínky“).
 
Důležité dokumenty:
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jitka Hloušková
Datum poslední změny: 31.8.2020 8:31