Vyhledat
 
1-3 z 3 výsledků
 
Microsoft Excel
adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování účastníka řízení, jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, adresa pro …
Autoři: Autocont Michal Fůs, Martin Rais Datum: 2.7.2013 Velikost: 235KB

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/Vnitrni_predpisy/Smernice_reditele/SE2012/SE_02_2012_p1.xls

Webová stránka
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne … zahraničního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nezískává požadované informace. …
Autoři: Koudelná Martina, Ac Datum: 11.9.2017 Velikost: 88KB

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam17/170911-statisticke-udaje.aspx

Microsoft Word
Příjem a třídění písemností ve spisových uzlech … Kontrola písemností podatelnou a pravidla pro práci s otevřenými obálkami … Evidence písemností ve spisových uzlech, práce s  Podacím …
Autoři: Autocont Michal Fůs, Krajský Úřad Datum: 2.7.2013 Velikost: 1MB

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/Vnitrni_predpisy/Rady_reditele/R04_2001.doc