Svatava Svatava Svatava Svatava
       informační portál městyse

                                         Dnes je 15.10.2018
Vyhlášky městyse


Úvodní strana
HistorieSoučasnostPamátkyOkolí
Úřad městyse
KontaktyFormuláře ke stažení
Úřední deskaZastupitelstvo
Usnesení zastupitelstva
Povinné informace dle ISVSVyhlášky
Poplatky vybírané městysem
Hřbitov
Formuláře
KnihovnaŠkolyFotogalerieSvatavský zpravodajÚzemní plánSměrnice a nařízení

Mapa

kamposokolovsku.cz

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní Svatavy
  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška městyse Svatava č. 1/2010 o vytvoření a použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava

Rok 2014

 Rok 2013

Rok 2011

Rok 2010

  • Obecně závazná vyhláška městyse Svatava o vytvoření a použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava

Rok 2008

Rok 2006

Rok 2004

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  obce Svatava o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce. III.   DODATEK  

Rok 2003

  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 4/2003 o příspěvku na částečné úhradě neinvestičních nákladů  mateřské š koly a š kolní družiny
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 3/2003 o stanovení   úhrady vodného a stočného za dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod a srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava č. 2/2003 o místních poplatcích - ZRUŠENA
  • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svatava o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce - ZRUŠENA
       

Rok 2002

Rok 2000

 

© Karlovarský kraj