Svatava Svatava Svatava Svatava
       informační portál městyse

                                         Dnes je 14.8.2018
Povinné informace dle ISVS


Úvodní strana
HistorieSoučasnostPamátkyOkolí
Úřad městyse
KontaktyFormuláře ke stažení
Úřední deskaZastupitelstvo
Usnesení zastupitelstva
Povinné informace dle ISVSVyhlášky
Poplatky vybírané městysem
Hřbitov
Formuláře
KnihovnaŠkolyFotogalerieSvatavský zpravodajÚzemní plánSměrnice a nařízení

Mapa

kamposokolovsku.cz

  1. Oficiální název   
   Úplný oficiální název povinného subjektu  
  2. Důvod a způsob založení  
   Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
  3. Organizační struktura  
   Popis organizační struktury povinného subjektu. 
  4. Kontaktní spojení   
   Poštovní adresa , telefon , fax , e-mail , e- podatelna     
  5. Bankovní spojení:
  6. IČ: 
  7. DIČ: nejsme plátci
  8. Rozpočet
   Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
  9. Žádosti o informace  
   Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
  10. Příjem žádostí a dalších podání  
   Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
  11. Opravné prostředky  
   Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  12. Formuláře
   Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
  13. Návody pro řešení životních situací  
   Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
  14. Nejdůležitější předpisy  
   Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
  16. Výroční zpráva o poskytování informací 
  17. Seznam organizací
   Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na  rozpočet povinného subjektu. 

Aktualizace stránky: Martina Machová 


© Karlovarský kraj