Svatava Svatava Svatava Svatava
       informační portál městyse

                                         Dnes je 16.8.2018
Historie


Úvodní strana
HistorieSoučasnostPamátkyOkolí
Úřad městyse
KontaktyFormuláře ke stažení
Úřední deskaZastupitelstvo
Usnesení zastupitelstva
Povinné informace dle ISVSVyhlášky
Poplatky vybírané městysem
Hřbitov
Formuláře
KnihovnaŠkolyFotogalerieSvatavský zpravodajÚzemní plánSměrnice a nařízení

Mapa

kamposokolovsku.cz


První písemná zmínka o obci Svatava se nachází v listině krále Václava II. z roku 1391, kde je zmínka o staré poštovní silnici, která vedla přes Svatavu. Další písemné zmínky jsou sporadické, až od roku 1553 je Svatava v historických pramenech uváděna jako součást sokolovského panství, které bylo v té době v držení Šliků, od roku 1622 pak Nosticů. V roce 1633 bylo obyvatelstvo obce postiženo morem, další tragické období pro obyvatele panství přišlo v letech 1643 - 1644, kdy Švédové zpustošili celý kraj. Z doby po 30leté válce je možné najít další písemné zmínky o obci, zejména pak v úředních knihách, hlavně daňových.  V roce 1751 vznikla ve Svatavě poštovní stanice. V r. 1767 byla budova dostavěná a fungovala jako hojně využívaný zájezdní hostinec na významné dopravní spojce z Drážďan do Prahy. Na svých cestách tu přespával i básník J. W. Goethe (budova byla zbořena v r. 1987). 
V roce 1845 přišla velká povodeň, která obec značně poničila.

Johann David StarckObyvatelé Svatavy se původně živili vorařstvím a pěstováním chmele. V 18. století začali zdejší sedláci v okolí těžit uhlí, nejprve jako důležitou surovinu pro výroby kyseliny sírové, později jako topivo. V oficiální ročence z r. 1848 je Svatava zapsána jako místo těžby železné rudy a aktivní dolové činnosti - 3 doly. 

Prvním podnikatelem v obci byl Johann David Starck, který začínal jako výrobce mušelínu v Kraslicích, poté zřídil výrobnu dýmavé kyseliny sírové ve Stříbrné a v r. 1804 koupil koupil uhelný důl u Svatavy. Spolu s aktivní těžbou uhlí rozvíjel i nové technolodie výroby dýmavé kyseliny sírové, podařilo se mu snížit cenu na destinu a významně ovládl celorakouský trh. Vedle Svatavy vyrostlo jedno z center podnikání J. D. Starcka, nazvané po něm Davidov. 

V roce 1848 byla zrušena panská správa a Svatava se stala samosprávnou obcí. V té době byla pro obec výhodou poloha na silnici mezi Chebem, Karlovými Vary a Prahou. V roce 1903 se Svatava stala městysem, ale nezískala městský znak.

PamátníkV roce 1943 byl ve Svatavě vybudován ženský koncentrační tábor, jako pobočka Ravensbrücku. Ženy mnoha národností pracovaly v továrně na letecké přístroje. Ke konci dubna 1945 nacisté vyhnali ženy na tzv. pochod smrti, kdy hladové a vyčerpané ženy pěšky putovaly až stovky kilometrů, aby je blížící se americká armáda nenašla. Do tábora Američané dorazili 8. května  1945 a postarali se o zbytek žen, které na místě zůstaly.

 

Stránku doplňujeme, další část historie Svatavy bude dopsána opět s použitím zdrojů:
Prokop, V.: Kapitoly z dějin Sokolovska, Sokolov 1994
Jiskra, J., Müller, M.: Svatava, Sokolov 2005
Jiskra, J., Bružeňák, V.: Historie Sokolovska, Svatava 2010

Svatava, od r. 1976 připojená k Sokolovu, se v roce 1990 stala opět samostatnou obcí.  Statistiky ukazují, jak se postupně zvyšoval počet popisných čísel v obci:
r. 1884 - 84 popisných čísel
r. 1937 - 386 popisných čísel
r. 1952 - 421 popisných čísel

 

 

© Karlovarský kraj