Aktuálně

OPATŘENÍ VLÁDY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR: 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ochranné opatření, kterým nařizuje postup všem osobám, které vstoupily na území České republiky a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních dnech na území států, které nejsou uvedené na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Opatření zároveň zakazuje vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu nemocnění COVID-19.
Ochranné opatření je v platnosti od 3. 8. od 0:00 hod. a platí do odvolání.  
V platnosti dále zůstává
mimořádné opatření ze dne 27. 7. 2020, které omezuje a zakazuje kulturní, společenské a sportovní akce, shromáždění, trhy a další s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, pokud se akce koná převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Zároveň zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest na výše zmíněných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech.

Podrobné znění všech přijatých opatření a seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví pod tímto odkazem.


ZMĚNA - ODBĚROVÉ MÍSTO V NEMOCNICI KARLOVY VARY:

Odběrové místo pro testování na COVID-19 v Karlových Varech je od pondělí 3. srpna opět umístěno mimo budovy karlovarské nemocnice na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu. Více informací najdete na stránkách KKN.

Seznam odběr​ových míst pro testy na COVID-19 v Karlovarském a všech dalších krajích najdete
na stránkách MZ ČR.


V krajské anketě SENIOR ROKU můžete zasílat nominace prostřednictvím elektronického anketního lístku v období od 3. července do 15. srpna 2020.


O výsledcích regionální spolupráce Akademie věd ČR a Karlovarského kraje v roce 2019 se dozvíte více na stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání.


 

 

Přehled dění v kraji

Osamělí písničkáři ve Skokách

Dva hudební recitály během jednoho večera se odehrají v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách. Představí se dva Osamělí písničkáři – Jan Burian a Petr Linhart.

Loket hostí Grand Prix České republiky 2020 v motokrosu

V Lokti se v neděli 9. 8. 2020 uskuteční 4. podnik Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu v areálu Loketských serpentin. Divákům se představí závodníci ve čtyřech kategoriích – MX1, MX2, ženy a veteráni.

RADON TRI PEC triatlon pro všechny ve Vysoké Peci

Tělovýchovná jednota Radon Vysoká Pec pořádá v sobotu 8. 8. 2020 Radon TRI PEC terénní triatlon pro všechny. Samotný závod je rozdělen do 10 kategorií, které se postaví na start ve čtyřech skupinách s určeným časovým rozestupem. Přihlášky je možné zasílat elektronicky na adresu tjradon@seznam.cz do 6. 8. 2020, registrace bude ale umožněna i přímo na místě v Radon aréně ve Vysoké Peci.

​Dobrovolní hasiči představili nové automobily pořízené s přispěním kraje

​​Karlovarský kraj spolufinancoval nákup 16 nových dopravních automobilů pro obce a města, která zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů. O dotace si obce žádaly a obdržely je už v loňském roce. Kromě pořízení vozů přispěl kraj také na další vybavení pro jednotky dobrovolných hasičů, například na pořízení nové cisternové stříkačky, na dýchací přístroje, zásahové obleky, havarijní vyprošťovací zařízení, mobilní radiostanice, užitková terénní vozidla či na přenosné zásahové prostředky jako jsou pily a čerpadla. Krajský příspěvek získal i Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, kromě jiného šlo o částku 3, 8 milionu korun na speciální velitelský automobil včetně dronu, zobrazovacích prostředků či kamer na zkvalitnění řízení zásahu. I letos kraj podpoří další jednotky ve městech a obcích. Krajské zastupitelstvo na svém červnovém jednání zatím odsouhlasilo dotaci pro 6 jednotek, o zbylých 69 žádostech bude jednat v září. 

 
  
    Rok 2019            Rok 2018           Rok 2017           Rok 2016