Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
ZÁKLADNÍ INFORMACE

AktuálněÚhrady za službyPráva klientůVzory smlouvyDokumenty organizaceVolnočasové aktivityFotogalerieRekonstrukce domovaJak se stanete naším klientemUžitečné odkazyJak se k nám dostaneteKontaktyMůžete nás podpořitVolná pracovní místaVeřejná zakázkaDobrovolnictvíSnoezelen
Asociace poskytovatelů sociálních služebPOSLÁNÍ NAŠEHO DOMOVA:

Posláním DOZP "SOKOLÍK" je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb lidem se zdravotním postižením s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění.

                            Klienti                Na zahradě

CÍLOVÁ SKUPINA:

Osoby se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost.

VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY:

Dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let a senioři ve věku od 65 let. Zároveň poskytujeme ústavní výchovu (od 3 do 18 let, respektive 19 let).

POSKYTUJEME:

 • stravu a ubytování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv

   

NEUMÍME POMOCI:

 • osobám se zbytky zraku nebo nevidomým osobám
 • neslyšícím osobám
 • osobám trpícím psychotickým onemocněním
 • osobám, jejichž zdravotním stav vyžaduje trvalou lékařskou péči
 • osobám s lehkou až střední závislostí na pomoci druhé osoby (zejména osobám, pro které je vhodnější služba chráněného bydlení)

Kapacita našeho zařízení je 34 kllientů a v současné době je naplněna.

Klientům jsou poskytovány ubytovací, stravovací a servisní služby, osobní a výchovná asistence, ošetřovatelská, rehabilitační a sociální péče.

Náš Domov zprostředkovává dostupnost lékařské péče, poskytuje podporu při celoživotním vzdělávání, umožňuje klientům zapojit se do pracovních činností, nabízí zájmové aktivity, kulturní i sportovní vyžití.

Vytváříme příležitosti k tomu, aby naši klienti, mohli jednat na základě vlastních rozhodnutí a s přiměřenou odpovědností. Chceme, aby klienti měli pocit domácího zázemí a jistoty, a přestože mají omezené schopnosti sebeobsluhy, snažíme se o to, aby byli co nejvíce soběstační.

Naším zřizovatelem je Karlovarský kraj. Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Manažerský cíl Domova "SOKOLÍK":

 • zlepšení kvality bydlení a života klientů v zařízení stavebními úpravami a moderniczací, která proběhne v letech 2011 - 2012 respektive 2013

Cíle Domova "SOKOLÍK":

 • Sociální začleňování klientů do běžné společnosti prostřednictvím častějšího využívání běžně dostupných služeb (kavárny, obchody, kadeřnictví, MHD, kina, divadla a dalších služeb) - do konce roku 2012.
 • Začít v Domově využívat alternativní komunikaci tak, aby se klienti a zaměstnanci spolu navzájem lépe dorozuměli - do konce roku 2013.

          Cíl bude naplněn těmito prostředky:

1) vyškolení zaměstnanců v kurzu alternativní komunikace -    do konce roku 2013

2) objednání vhodných pomůcek a počítačových programů pro alternativní komunikace - v průběhu lte 2012 a 2013

3) převedení dokumentů do alternativní podoby, tak aby těmto dokumentům klienti lépe porozuměli - do konce roku 2012

4) označení místností a předmětů pro lepší orientaci klientů - do konce roku 2012

5) seznámit rodinu a blízké okolí (škola, dílna, přátele) s používáním alternativní komunikace u daného klienta - v průběhu let 2012 a 2013

 • Zvyšování soběstačnosti a samostatnosti u klientů, kteří budou bydlet v bytových jednotkách - používáním vlastní kuchyňky, kde budou mít k dispozici lednici a varnou desku, uklízením a zamykáním pokojů a dalších činností, které souvisí s péčí o domácnost - do konce roku 2013.
© Karlovarský kraj