Úvodní strana > Samospráva > Organizace Karlovarského kraje

 Organizace Karlovarského kraje

expand Seznam organizací z oblasti dopravy
Název organizace :Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
IČO :75035952
Sídlo :Závodní 88/353, 360 04Karlovy Vary
Ředitel :PhDr. Ing. Zdeněk Kusý
Telefon :354 222 660, 736 514 001
Fax :
Mail 1 :zdenek.kusy@kvary.cz
Mail 2 :jan.mladek@kvary.cz
WWW :www.idok.info
Název organizace :SDRUŽENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ LETECKÝCH LINEK, z. s.
IČO :04262972
Sídlo :K Letišti 132, 36001Karlovy Vary
Ředitel :Ing Václav Černý
Telefon :353 360 610
Fax :353 360 611
Mail 1 :vaclav.cerny@airport-k-vary.cz
Mail 2 :info@airport-k-vary.cz
WWW :
Název organizace :Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČO :70947023
Sídlo :Chebská 282, 356 04Sokolov
Ředitel :Ing. Jan Lichtneger
Telefon :352 356 100, 601 085 562
Fax :352 356 111
Mail 1 :lichtneger.jan@ksusk.cz
Mail 2 :podatelna@ksusk.cz
WWW :www.ksusk.cz
expand Seznam organizací z oblasti kultury
Název organizace :Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje
IČO :00369021
Sídlo :náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10, 350 02Cheb
Ředitel :Mgr. Marcel Fišer
Telefon :354 422 450
Fax :354 422 163
Mail 1 :info@gavu.cz
Mail 2 :
WWW :www.gavu.cz
Název organizace :Císařské lázně, příspěvková organizace
IČO :75153033
Sídlo :Mariánskolázeňská 306, 360 01Karlovy Vary
Ředitel :Drahoslav Stráský
Telefon :739 604 849
Fax :
Mail 1 :drahoslav.strasky@cisarskelazne.cz
Mail 2 :
WWW :
Název organizace :Krajská knihovna Karlovy Vary
IČO :70966206
Sídlo :Závodní 378, 360 06Karlovy Vary
Ředitel :PaedDr. Vratislav Emler
Telefon :353 502 800, 353 502 888
Fax :353 227 150,
Mail 1 :knihovna@knihovnakv.cz
Mail 2 :sekretariat@knihovnakv.cz
WWW :www.knihovna.kvary.cz
Název organizace :ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
IČO :05309964
Sídlo :Závodní 379, 360 06Karlovy Vary
Ředitel :Ing. Petr Židlický
Telefon :354 222 243, 736 650 129
Fax :
Mail 1 :zidlicky@zivykraj.cz
Mail 2 :info@zivykraj.cz
WWW :www.zivykraj.cz
expand Seznam organizací z oblasti regionálního rozvoje
Název organizace :Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČO :73700720
Sídlo :Závodní 278, 360 18Karlovy Vary
Ředitel :Ing. Petr Uhříček
Telefon :353 993 211
Fax :353 993 210
Mail 1 :apdm@apdm.cz
Mail 2 :
WWW :www.apdm.cz
expand Seznam škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600028461
Škola, škol.zařízení :Dětský domov Aš, příspěvková organizace
IČO :47723378
Adresa :Na Vrchu 1207/26, 352 01AŠ
Ředitel :Bc. Martina Hejlová
Telefon :351 011 091; 724 803 489
Fax :351 011 099
Mail 1 :martina.hej@seznam.cz
Mail 2 :martina.hej@seznam.cz
WWW :www.detskydomov-as.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600002632
Škola, škol.zařízení :Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace
IČO :63554453
Adresa :Školní 338, 364 64BEČOV NAD TEPLOU
Ředitel :Mgr. Petr Pitra
Telefon :353 999 348; 604 236 813
Fax :
Mail 1 :pitra@zusjlbecov.cz
Mail 2 :petr.pitra@volny.cz
WWW :www.zusjlbecov.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009181
Škola, škol.zařízení :Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace
IČO :00077291
Adresa :Hlavní 1/27, 362 63DALOVICE
Ředitel :Ing. Zdeněk Perlinger
Telefon :353 223 129; 607 103 244
Fax :353 226 354
Mail 1 :szes.dalovice@volny.cz
Mail 2 :perlinger@volny.cz
WWW :www.szes-dalovice.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600028771
Škola, škol.zařízení :Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
IČO :49767267
Adresa :Goethova 1660/16, 350 02CHEB
Ředitel :Mgr. Vidor Mandelík
Telefon :352 688 438; 739 322 356
Fax :
Mail 1 :ddslavkov@volny.cz
Mail 2 :
WWW :http:www.ddslavkov.wz.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600170462
Škola, škol.zařízení :Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
IČO :00077461
Adresa :Obrněné brigády 2258/6, 350 02CHEB
Ředitel :Mgr. Bc. Tomáš Mašek
Telefon :354 408 011; 734 520 901
Fax :354 430 438
Mail 1 :info@iss-cheb.cz
Mail 2 :masek@iss-cheb.cz
WWW :www.iss-cheb.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600033121
Škola, škol.zařízení :Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
IČO :00076899
Adresa :U Farmy 30/11, 350 02CHEB
Ředitel :Ing. Leoš Horčička
Telefon :354 548 711; 603 219 201
Fax :354 548 714
Mail 1 :horcicka@sscheb.cz
Mail 2 :skvorova@sscheb.cz
WWW :www.skolnistatekcheb.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600028607
Škola, škol.zařízení :Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO :00076988
Adresa :Lidická 590/38, 360 01KARLOVY VARY
Ředitel :Mgr. Hana Volánková
Telefon :354 224 411; 739 605 105
Fax :353 228 676
Mail 1 :info@dmkv.cz
Mail 2 :
WWW :www.dmkv.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009190
Škola, škol.zařízení :Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO :63553597
Adresa :Bezručova 1312/17, 360 01KARLOVY VARY
Ředitel :Mgr. Pavel Bartoš
Telefon :353 223 797; 608 210 328
Fax :353 226 751
Mail 1 :info@oakv.cz
Mail 2 :reditel@oakv.cz
WWW :www.oakv.cz, www.voskv.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009262
Škola, škol.zařízení :První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
IČO :70845417
Adresa :Národní 445/25, 360 01KARLOVY VARY
Ředitel :RNDr. Zdeněk Papež
Telefon :353 501 111; 737 678 674
Fax :353 501 116
Mail 1 :skola@gymkvary.cz
Mail 2 :papez@gymkvary.eu
WWW :www.gymkvary.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009122
Škola, škol.zařízení :Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO :49753789
Adresa :Lidická 455/40, 360 01KARLOVY VARY
Ředitel :Mgr. Bohuslav Peroutka
Telefon :355321811; 355321822; 777645654
Fax :353 234 596
Mail 1 :info@pedgym-kv.cz
Mail 2 :bohuslav.peroutka@pedgym-kv.cz
WWW :www.pedgym-kv.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009203
Škola, škol.zařízení :Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO :00077135
Adresa :nám. 17. listopadu 710/12, 360 05KARLOVY VARY
Ředitel :Ing. Bc. Markéta Šlechtová MPA
Telefon :739 505 675; 739 322 443
Fax :
Mail 1 :sekretariat@supskv.cz
Mail 2 :marketa.slechtova@supskv.cz
WWW :http://supskv.cz/
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600022820
Škola, škol.zařízení :Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO :70838992
Adresa :Bezručova 1185/19, 360 01KARLOVY VARY
Ředitel :Mgr. Jana Hynková
Telefon :353 222 776; 777 680 166
Fax :
Mail 1 :zsnem.kvary@seznam.cz
Mail 2 :hynkovaj@gmail.com
WWW :www.zsnemkv.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600002641
Škola, škol.zařízení :Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, příspěvková organizace
IČO :63555573
Adresa :Šmeralova 489/32, 360 05KARLOVY VARY
Ředitel :Mgr. Bc. Ingrid Ahneová
Telefon :736 649 452, 736 514 002
Fax :
Mail 1 :info@zusad.cz
Mail 2 :reditel@zusad.cz
WWW :www.zusad.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009874
Škola, škol.zařízení :Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace
IČO :49767216
Adresa :T. G. Masaryka 3/73, 357 33LOKET
Ředitel :Ing. Bc. Dana Krulišová
Telefon :352 684 084; 732 118 999
Fax :352 684 084
Mail 1 :spsloket@spsloket.cz
Mail 2 :dana.krulisova@spsloket.cz
WWW :www.spsloket.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600028488
Škola, škol.zařízení :Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
IČO :00377945
Adresa :Klíčová 167/4, 353 01MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ředitel :Mgr. Karel Borský
Telefon :354 623 924-5; 603 545 196
Fax :354 623 924
Mail 1 :dmml@centrum.cz
Mail 2 :info@dmasjml.cz
WWW :www.dmasjml.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009033
Škola, škol.zařízení :Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
IČO :00077119
Adresa :Komenského 449/2, 353 01MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ředitel :Ing. Jiří Chum
Telefon :354 622 605; 602 493 060
Fax :354 622 606
Mail 1 :hotelova.skola@post.cz
Mail 2 :petr.zenkl@hotelovaskola.cz
WWW :www.hotelovaskola.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600002616
Škola, škol.zařízení :Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace
IČO :63555123
Adresa :Chodovská 6/236, 362 25Nová Role
Ředitel :Bc. Květa Teturová DiS.
Telefon :353 951 010; 739 456 413
Fax :
Mail 1 :zusnovarole@cmail.cz
Mail 2 :
WWW :www.zusnovarole.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009297
Škola, škol.zařízení :Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
IČO :49753771
Adresa :Studentská 1205, 363 01OSTROV
Ředitel :Mgr. Jaroslav Šafránek
Telefon :353 433 761; 734 282 022
Fax :353 433 791
Mail 1 :sekretariat@gymostrov.eu
Mail 2 :safranek@gymostrov.eu
WWW :www.gymostrov.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600022846
Škola, škol.zařízení :Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
IČO :70839000
Adresa :Krušnohorská 304, 363 01OSTROV
Ředitel :Mgr. Pavlína Zapletalová
Telefon :739 329 109; 730 585 022
Fax :
Mail 1 :zps.ostrov@email.cz
Mail 2 :zps.reditel@email.cz
WWW :www.zspostrov.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600170527
Škola, škol.zařízení :Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
IČO :49766929
Adresa :Jednoty 1620, 356 01SOKOLOV
Ředitel :Mgr. Pavel Janus
Telefon :352 603 825; 774 892 590
Fax :352 466 192
Mail 1 :isste@isste.cz
Mail 2 :pavel.janus@isste.cz
WWW :www.isste.cz
Pověřená obec :
IZO ředitelství :600009271
Škola, škol.zařízení :Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
IČO :49754050
Adresa :Žižkov 345, 364 52ŽLUTICE
Ředitel :Ing. Radka Stolariková Ph.D.
Telefon :353 393 167; 734 188 287
Fax :353 393 237
Mail 1 :info@slszlutice.cz
Mail 2 :syrovatkova@slszlutice.cz
WWW :www.slszlutice.cz
expand Seznam organizací z oblasti sociální
Název organizace :Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
IČO :71175202
Sídlo :Hranice, část Krásňany 766, 351 24Hranice
Ředitel :Ing. Libor Syrovátka
Telefon :354 599 978
Fax :
Mail 1 :ddhraniceuase@c-box.cz
Mail 2 :
WWW :www.kr-karlovarsky.cz/obce/HRANICE/
Název organizace :Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
IČO :71175253
Sídlo :Mírová 6/2273, 350 02Cheb
Ředitel :Mgr. Hana Marešová
Telefon :354 439 037
Fax :
Mail 1 :ds.spaleniste@seznam.cz
Mail 2 :
WWW :www.kr-karlovarsky.cz/obce/Spaleniste/
Název organizace :Sociální služby, příspěvková organizace
IČO :70832641
Sídlo :Pochlovická 57, 357 51Kynšperk nad Ohří
Ředitel :Mgr. Lenka Antolová MPA
Telefon :352 370 128
Fax :731 549 165
Mail 1 :info@ss-po.cz
Mail 2 :
WWW :www.ss-po.cz
Název organizace :Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace
IČO :71175326
Sídlo :Mnichov 142, 353 01Mariánské Lázně
Ředitel :Ing. Monika Šumová
Telefon :354 692 134
Fax :354 692 134
Mail 1 :pramen.mnichov@tiscali.cz
Mail 2 :
WWW :www.domovpramen.cz
Název organizace :Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
IČO :71175296
Sídlo :Jáchymov, část Mariánská 161, 363 01Ostrov
Ředitel :Ing. Pavel Novák
Telefon :354 224 250
Fax :
Mail 1 :domovmarianska@pokk.cz
Mail 2 :
WWW :www.domov-marianska.cz
Název organizace :Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
IČO :71175199
Sídlo :Nádražní 268, 362 36Pernink
Ředitel :Bc. Alfréd Hlušek
Telefon :777112785
Fax :
Mail 1 :reditel@domov-pernink.cz
Mail 2 :
WWW :www.domov-pernink.cz
expand Seznam organizací z oblasti zdravotnictví
Název organizace :Karlovarská krajská nemocnice a.s.
IČO :26365804
Sídlo :Bezručova 19/1190, 36001Karlovy Vary
Ředitel :Ing. Jitka Samáková
Telefon :354225111
Fax :
Mail 1 :info@kkn.cz
Mail 2 :
WWW :http://www.kkn.cz/
Název organizace :Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČO :00574660
Sídlo :Závodní 98C/390, 360 06Karlovy Vary
Ředitel :MUDr. Roman Sýkora Ph.D.
Telefon :353 362 520
Fax :353 360 055
Mail 1 :sekretariat@zzskvk.cz
Mail 2 :
WWW :www.zzskvk.cz
expand Seznam organizací z oblasti životního prostředí
Název organizace :KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
IČO :29114373
Sídlo :Závodní 88/353, 36006Karlovy Vary
Ředitel :Jiří Ošecký
Telefon :724180762, 354222416, 736 650 125
Fax :
Mail 1 :osecky@vintirov.cz
Mail 2 :vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz
WWW :www.komunalniodpadova.cz
Za stránku zodpovídá: Systém