Personální složení RHSD KK

Představitelé veřejné správy:

Mgr. Petr Kubis  - předseda RHSD KK
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová - členka předsednictva
Martin Hurajčík - člen předsednictva
Ing. Jan Bureš - člen předsednictva
Ing. Jaroslav Bradáč
Ing. Josef Janů
Ing. Karel Jakobec

Představitelé zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:

Ing. Rudolf Borýsek - člen předsednictva
Ing. Jan Novotný - člen předsednictva
Ing. Josef Ciglanský - člen předsednictva
Ing. Miroslav​ Mertl
Ing. Pavel Brandl
Gerhard Knop
Oldřich Grill

Představitelé odborových svazů:

Bc. Věra Dimová  - členka předsednictva
Pavel Růžička - člen předsednictva
Radovan Třešňák - člen předsednictva
Helena Šebestová
Alena Kodýdková
Josef Mráz
Mgr. František Balák

Představitelé  přidružené neziskové právnické osoby:

Mgr. Pavel Janus - člen předsednictva
Ing. František Štěpánek

Personální obsazení sekretariátu RHSD KK:​

tajemnice
Mobilní telefon: 604 663 455
E​​​-mail: sekratariat.rhsd@krajkv.cz

Kontaktní adresa:

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Budova B, kancelář č. 127B
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary​​

Za stránku zodpovídá: Gabriela Dostálová
Datum poslední změny: 12.10.2020 13:25