Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Dne 10. 3. 2005 byl zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (PRVKUKK). Tento zásadní dokument, jež je průběžně aktualizován, slouží jako podklad územní plánovací dokumentaci, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost obcí a kraje v přenesené a samostatné působnosti.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15.4.2010 usnesením ZK 123/04/10 nové Zásady provádění změn PRVKUKK, které stanovují postup pro projednávání změn v tomto Plánu a jejich následné schvalování Zastupitelstvem KK.

Metodicky_pokyn_ceny_objektu_2009.pdfMetodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 20. ledna 2010 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.

 

Aktuální metodické pokyny

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 4.12.2015 9:39