Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Vnitřní předpisy

 Vnitřní předpisy

Zvolte oblast:

collapse 
2017
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 01/2017Microsoft Word Document Zvláštní skutečnosti2017-02-20  
 collapse PO 01/2017Microsoft Word Document Účtování rezerv2017-01-23  
 collapse PR 01/2017Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek2017-05-11  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Složení komise
 collapse PR 02/2017Microsoft Word Document Řešení škodních případů2017-07-01  
Microsoft Word Document P 1 Protokol o škodě
Microsoft Word Document P 2 Rozsah náhrady škody
Microsoft Word Document P 3 Informace o vzniku škody
Microsoft Word Document P 4 Vzor vnitřního předpisu pro PO
 collapse PR 03/2017Microsoft Word Document Řízení projektů z národních zdrojů2017-10-23  
Microsoft Word Document P 1 Vzor materiálu do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 2 Vzor materiálu do rady - schválení finančního příslibu
Microsoft Word Document P 3 Vzor materiálu do rady - informace o výsledku
Microsoft Word Document P 4 Popis rizikových oblastí
Microsoft Word Document P 5 Stručné schéma
Microsoft Word Document P 6 Složení pracovní skupiny pro řešení finančních postihů
Microsoft Excel Sheet P 7 Karta projektu
 collapse PZ 01/2017Microsoft Word Document Cestovné zastupitelů2017-04-20  
Microsoft Word Document P 1 Trvalá žádost
Microsoft Word Document P 2 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 3 Vyúčtování
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
 collapse R 02/2017Microsoft Word Document Organizační řád2017-08-01  
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
 collapse SE 01/2017Microsoft Word Document Inventarizace majetku a závazků2017-01-16  
Microsoft Word Document P 1 Vzor plánu inventur
Microsoft Excel Sheet P 2 Podpisové vzory členů komisí
Microsoft Excel Sheet P 3 Seznam soupisů
Microsoft Word Document P 4 Vzor inventurního soupisu
Microsoft Word Document P 5 Vzor dodatečného inventurního soupisu
Microsoft Word Document P 6 Zpráva o výsledku inventarizace
Microsoft Word Document P 7 Plán inventury pokladny
Microsoft Word Document P 8 Inventurní zápis
 collapse SE 02/2017Microsoft Word Document Cestovní náhrady2016-01-16  
Microsoft Word Document P 1 Trvalá žádost
Microsoft Word Document P 2 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 3 Vyúčtování
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
 collapse SE 04/2017Microsoft Word Document Statut interního auditu2016-01-10  
Microsoft Word Document P 1 Postup při výkonu auditu
 collapse SE 05/2017Microsoft Word Document Poskytování podpory de minimis2017-02-06  
Microsoft Word Document P 1 Čestné prohlášení
Microsoft Excel Sheet P 2 Formulář pro hlášení podpor
 collapse SE 06/2017Microsoft Word Document Přijímání podpory de minimis2017-02-06  
Microsoft Excel Sheet P 1 Oznámení záměru přijaté podpory
Microsoft Excel Sheet P 2 Oznámení přijaté podpory
 collapse SE 07/2017Microsoft Word Document Vymáhání pohledávek2017-06-01  
Microsoft Word Document P 1 Vyrozumění o stavu dluhu
Microsoft Word Document P 2 Výzva k zaplacení dluhu
 collapse SE 08/2017Microsoft Word Document Petice a stížnosti2017-06-05  
Microsoft Word Document P 1 Potvzení o přijetí stížnosti
Microsoft Word Document P 2 Vyrozumění o prvním prodloužení lhůty
Microsoft Word Document P 3 Žádost o prodloužení lhůty na vyřízení
Microsoft Word Document P 4 Vyrozumění o druhém prodloužení lhůty
Microsoft Word Document P 5 Potvrzení přijetí stížnosti na zdravotní péči
Microsoft Word Document P 6 Vyrozumění o prodloužení lhůty - zdravotní péče
Microsoft Word Document P 7 Informace o prodloužení lhůty - zdravotní péče
Microsoft Excel Sheet P 8, 9 Časový harmonogram vyřizování
 collapse SE 09/2017Microsoft Word Document Stížnosti na správní řízení2017-05-05  
collapse 
2016
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 02/2016Microsoft Word Document Statut a jednací řád Bezpečnostní rady2016-10-01  
Microsoft Word Document P 1 Jmenování člena
Microsoft Word Document P 2 Odvolání člena
 collapse NH 03/2016Microsoft Word Document Statut a jednací řád Krizového štábu2016-10-01  
Microsoft Word Document D 1 Dodatek 1
Microsoft Word Document P 1 Činnosti pracovní skupiny
Microsoft Excel Sheet P 2 Přehled členů Krizového štábu
Microsoft Word Document P 3 Vzor obsahu jednání
Microsoft Word Document P 4 Hlášení krizového štábu
Microsoft Word Document P 5 Komunikace se sdělovacími prostředky
Microsoft Word Document P 6 Jmenování / odvolání člena štábu
Microsoft Word Document P 7 Pracoviště krizového štábu
Microsoft Word Document P 8 Statut Krajské epidemiologické komise
 collapse PO 06/2016Microsoft Word Document Veřejnosprávní kontroly2016-10-26  
 collapse PR 01/2016Microsoft Word Document Schvalování účetních závěrek PO2016-05-09  
Microsoft Word Document P 1 Protokol - schvalování účetních závěrek
 collapse PR 02/2016Microsoft Word Document Řízení projektů2016-07-25  
Microsoft Excel Sheet P 1 Projektový list
Microsoft Word Document P 2 Materiál do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 3 Materiál do rady - zařazení do akčního plánu
Microsoft Word Document P 4 Materiál do rady - Ukončení projektu
Microsoft Word Document P 5 Popis rizikových oblastí
Microsoft Word Document P 6 Stručné schéma
Microsoft Word Document P 7 Pracovní skupina pro řešení postihů
 collapse PR 04/2016Microsoft Word Document Likvidace nepotřebného majetku2016-10-01  
 collapse PZ 04/2016Microsoft Word Document Schvalování účetních závěrek KK2016-12-20  
Microsoft Word Document P 1 Protokol o schvalování účetní závěrky
 collapse R 07/2016Microsoft Word Document Podpisový řád2016-10-01  
Microsoft Word Document P 1 Oprávnění u vybraných úkonů
Microsoft Word Document P 2 Vzor pověření
 collapse R 08/2016Microsoft Word Document Etický kodex2016-10-01  
 collapse R 10/2016Microsoft Word Document Pracovní řád2016-09-30  
 collapse R 11/2016Microsoft Word Document Kontrolní řád2016-10-26  
 collapse SE 02/2016Microsoft Word Document Oběh účetních dokladů2016-01-21  
Microsoft Excel Sheet P 1 - 3 Pověření
Microsoft Excel Sheet P 10 Pokyn k plnění - vratky
Microsoft Excel Sheet P 11 Pokyn k plnění - ostatní příjmy
Microsoft Excel Sheet P 12 Pokyn k poskytnutí provozní zálohy
Microsoft Excel Sheet P 13 Úhrada závazku pokladnou v hotovosti
1 - 100 Next
Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 26.7.2016 7:55