Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Vnitřní předpisy

 Vnitřní předpisy

Zvolte oblast:

collapse 
2023
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PR 01/2023Microsoft Word Document Řízení projektů z fondů EU2023-01-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Karta projektů RAP
Microsoft Word Document P 2 Materiál do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 3 Materiál do rady - schválení finančního příslibu
Microsoft Word Document P 4 Materiál do rady - výsledek realizace projektu
PDF Document P 5 Stručné schéma
 collapse PR 02/2023Microsoft Word Document Řízení projektů z národních zdrojů2023-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Materiál do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 2 Materiál do rady - schválení finančního příslibu
Microsoft Word Document P 3 Materiál do rady - výsledek realizace projektů
PDF Document P 4 Stručné schéma
Microsoft Excel Sheet P 5 Karta projektů
 collapse PR 03/2023Microsoft Word Document Řízení stavebních projektů2023-01-01  
 collapse R 01/2023Microsoft Word Document Organizační řád2023-02-01  
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
Microsoft Excel Sheet P 3 Činnost zastupitelů
collapse 
2022
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PO 01/2022Microsoft Word Document Veřejnosprávní kontroly2022-09-19  
Microsoft Word Document P 1 Podezření na porušení rozpočtové kázně
 collapse PR 01/2022Microsoft Word Document Řešení případů odpovědnosti za škodu2022-02-01  
Microsoft Word Document P1 Vzor záznamu o posouzení škody
Microsoft Word Document P2 Rozsah náhrady škody na hmotném majetku
Microsoft Word Document P2 Podání informace zaměstnavatele o vzniku škody
Microsoft Word Document P4 Vzor předpisu o řešení škodních případů
Microsoft Word Document P5 Schéma postupu řešení škodních případů Karlovarského kraje
Microsoft Word Document P6 Schéma postupu řešení škodních případů PO Karlovarského kraje
 collapse PR 02/2022Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek2022-10-01  
Microsoft Word Document P 1 Složení hodnotící komise
 collapse PR 03/2022Microsoft Word Document Centrální zadávání veřejných zakázek2022-10-01  
 collapse PR 04/2022Microsoft Word Document Smlouvy2022-10-01  
Microsoft Word Document P 1 Průvodní (krycí) list
Microsoft Word Document P 2 Výpůjční lístek originálu smlouvy
Microsoft Word Document P 3 Označení kraje a údaje o zastoupení
 collapse PR 05/2022Microsoft Word Document Hodnocení a odměňování ředitelů škol2023-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Příplatek za vedení
Microsoft Excel Sheet P 2 Rozpětí příplatků za vedení
Microsoft Word Document P 3 Zvláštní příplatek
 collapse R 01/2022Microsoft Word Document Organizační řád2022-02-01 2022-07-31
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
Microsoft Excel Sheet P 3 Funkční náplně
 collapse R 02/2022Microsoft Word Document Pracovní řád2022-06-01 2022-07-31
 collapse R 03/2022Microsoft Word Document Pracovní řád2022-08-01  
 collapse R 04/2022Microsoft Word Document Organizační řád2022-08-01 2022-09-30
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
Microsoft Excel Sheet P 3 Funkční náplně
 collapse SE 02/2022Microsoft Word Document Příspěvek na dopravu2022-09-01  
Microsoft Word Document P 1 Žádost o poskytnutí příspěvku
Microsoft Word Document P 2 Oznámení o změně bydliště
 collapse SE 03/2022Microsoft Word Document Cestovní náhrady2022-09-01  
Microsoft Word Document P 1 Trvalá žádost
Microsoft Word Document P 2 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 3 Vyúčtování
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
 collapse SE 04/2022Microsoft Word Document Autoprovoz2022-09-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Žádanka
Microsoft Word Document P 2 Kniha záznamů o závadách vozidla
 collapse SE 05/2022Microsoft Word Document Ošatné2023-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Pravidla odívání
 collapse SE 06/2022Microsoft Word Document Stravování2023-01-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Čestné prohlášení, sumarizace
Microsoft Word Document P 2 Čestné prohlášení zastupitele
collapse 
2021
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 01/2021Microsoft Word Document Statut a jednací řád krizového štábu2021-05-10  
Microsoft Word Document P 1 Hlášení pracovního štábu
Microsoft Word Document P 2 Činnosti pracovních skupin
Microsoft Word Document P 3 Jmenování / odvolání člena krizového štábu
Microsoft Excel Sheet P 4 Přehled členů krizového štábu
Microsoft Word Document P 5 Pracoviště krizového štábu
Microsoft Word Document P 6 Komunikace se sdělovacími prostředky
Microsoft Word Document P 7 Vzor obsahu jednání
 collapse PO 01/2021Microsoft Word Document Seznamování ředitelů PO s vnitřními předpisy2021-03-19  
Microsoft Word Document P 1 Vzor sdělení
Microsoft Word Document P 2 Potvrzení o seznámení
Microsoft Word Document P 3 Vzor výzvy
 collapse PR 01/2021Microsoft Word Document Hospodaření s majetkem kraje2021-02-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Specifikace pro centrálníé evidenci
Microsoft Word Document P 2 Předávací protokol o technickém zhodnocení
Microsoft Excel Sheet P 3 Specifikace pro centrální evidenci
Microsoft Excel Sheet P 4 Doklad pro změnu evidence majetku
Microsoft Word Document P 5 Předávací protokol o movité věci
Microsoft Word Document P 6 Vzor rozhodnutí o vyřazení majetku
Microsoft Excel Sheet P 7 Návrh na vyřezení majetku z evidence
 collapse PR 03/2021Microsoft Word Document Předkládání materiálů do rady a zastupitelstva2021-06-21  
 collapse PR 04/2021Microsoft Word Document Užívání krajských symbolů2021-10-04  
Microsoft Word Document P 1 Znak kraje
Microsoft Word Document P 2 Vlajka kraje
Microsoft Word Document P 3 Logo kraje
 collapse R 01/2021Microsoft Word Document Organizační řád2021-01-04 2021-03-31
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
 collapse R 02/2021Microsoft Word Document Organizační řád2021-04-01 2021-10-11
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
Microsoft Excel Sheet P 3 Funkční náplně
 collapse R 03/2021Microsoft Word Document Organizační řád2021-10-12 2021-12-16
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
Microsoft Excel Sheet P 3 Funkční náplně
 collapse SE 01/2021Microsoft Word Document Inventarizace majetku a závazků2021-04-01  
1 - 100 Next
Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 26.7.2016 7:55